Algo - Den lilla stora hjälten

Välkomna till Algo Kidz - vad roligt att ni vill vara med!

Algo Kidz vill engagera och motivera barn till en positiv framtidstro och till ett hållbart förhållningssätt till miljön. Med Algo Kidz vill vi berätta om havet, algerna och deras betydelse för planeten. På den här sidan kan ni se TV-programmet om algen Algo - den lilla stora hjälten, ladda ner ett "verktygs-kit" med en saga, ritmallar som barnen kan färglägga eller inspireras att göra egna sagor och teckningar med och det finns en musikvideo och sångtext och noter så alla kan sjunga med.

Algo

Vad är Algo Kidz och sagan om algen Algo?

Med Algo Kidz vill vi berätta om vad algerna i våra hav har för betydelse för alla levande organismer på vår jord: för människorna, djuren och växterna. Sagan om "Algo - den lilla stora hjälten" vill visa alla barn hur de fantastiska algerna påverkar hela det marina ekosystemet och fungerar som riktiga hjältar här på vår planet. Berättelsen om Algo och hens vänner i haven är inspirerad av Linnéuniversitetets forskningsprojekt Algoland.

TV-program om Algo

Se TV-programmet med sagan om vår hjälte Algo och hör professor Catherine berätta om varför algerna är så väldigt fiffiga.

Algo med mikrofon

Algos egen låt

Se musikvideon om Algo - med sångtexten och noterna kan ni också rocka loss!

 

Ladda ner sångtexten
Go Algo go - sjung med.pdf

Ladda ner noterna
Go Algo go - noter.pdf

Algo shake

Varför är Algo och hens vänner superhjältar?

Visste ni att varannat andetag vi tar innehåller syre producerat i haven? Algerna producerar syret som finns i våra hav och utan dem skulle haven vara livlösa. De är bra för miljön på andra sätt också då de mumsar i sig näringsämnen som kväve och fosfor. De är helt enkelt havens egna små dammsugare samtidigt som de producerar det syre som vi människor måste ha för att kunna överleva. Men det har inte alltid varit så här. 

Alger i mikroskop

Långt innan vi människor fanns, ja till och med långt, långt, långt innan dinosaurierna gick omkring på jorden, då fanns inget syre. För cirka 2.33 miljarder år sedan började algerna producera det syre som är så viktigt för oss människor, växter och djur. Utan dem hade vi inte funnits. Det tog ungefär 10 miljoner år för algerna att bygga upp en syrenivå som gjorde det möjligt för komplext liv att uppstå. Så tack Algo och alla dina kompisar för att vi finns!

Forskarna undersöker alger i labbet

Men Algos superkrafter slutar inte där! Man använder mikroalger från Östersjön som ett vapen både mot klimatförändringar och övergödning. Forskare på Linnéuniversitetet försöker till exempel få renare rökgaser med hjälp av alger på en cementfabrik i Degerhamn. På köpet får man även energi från algerna.

Färglägg Algo

Skriv ut sagan och färglägg Algo

Ladda ner sagan
Algo - sagan.pdf
sagan_trevik.pdf

Färglägg Algo
farglagg_Algo.pdf