Linnéuniversitetet

Alumnnätverk

Linnéuniversitetets alumnnätverk LnuAlumn är för dig som har avslutat eller håller på att avsluta dina studier, vid Linnéuniversitetet eller före detta Högskolan i Kalmar och Växjö universitet. Alumnnätverket hjälper dig att hålla kontakten med gamla studiekamrater och ger dig information om hur Linnéuniversitetet utvecklas.

Genom att gå med i LnuAlumn blir du medlem i ett nätverk som är både en social och en professionell tillgång. Alumnnätverket är också viktigt för oss på Linnéuniversitetet. Dina erfarenheter från studietiden och arbetslivet är intressanta både för nuvarande studenter och medarbetare vid universitetet. En del alumner kommer tillbaka som gästföreläsare eller mentorer för våra nuvarande studenter. Andra tar emot studenter på studiebesök eller för projektarbeten. Dina synpunkter är också värdefulla i vidareutvecklingen av din utbildning.

Sist men inte minst - att vara med i nätverket är kostnadsfritt!

LnuAlumn är till för dig som:

  • vill ha ett brett kontaktnät i yrkeslivet redan från början.
  • vill hålla kontakten med dina studiekamrater.
  • vill få veta hur Linnéuniversitetet utvecklas
  • vill få möjlighet till jobberbjudanden och andra unika erbjudanden

Visste du att...

Ordet alumn kommer av latinets "alumnus" som betyder lärjunge eller skyddsling. Ursprunget till ordet är latinets "alere" som betyder uppföda, fostra eller nära. Ordet finns belagt i svenskan sedan 1835. Numera är alumn ett vedertaget begrepp för tidigare studenter.

Vad är en alumn? 

Jo, det är helt enkelt ett annat ord för tidigare studenter vid ett universitet. Lär dig om fördelarna med att som alumn hålla kontakten med dina studiekamrater och ditt universitet.

  

Aktuellt för och om alumner