Studenter sitter på campus i Växjö

Kompetensutveckling för besöksnäringen

Linnéuniversitetet erbjuder i samarbete med Familjen Kamprads stiftelse ett antal korta, kompetenshöjande distansutbildningar - moduler - för människor som jobbar i kultursektorn eller besöksnäringen, äger eller driver verksamhet: hotell och restaurang, upplevelseverksamhet, camping eller annan verksamhet inom turism-  och besöksnäring. Upplägget riktar sig till dig som på grund av coronakrisen ofrivilligt har lägre arbetsbelastning i din anställning eller ditt företagande.

Utbildningen består av flera olika moduler. Du kan läsa en eller flera. Inga förkunskaper krävs och deltagandet är helt kostnadsfritt tack vare en donation från Familjen Kamprads stiftelse.
Ämnesområdena är framtagna för att kunna bidra till långsiktig och hållbar utveckling för alla som verkar inom besöksnäringen.

Utbildningen ger inga högskolepoäng men varje modul avslutas med en reflektion eller annat eget arbete för att få intyg om deltagande.


OBS!
Söktrycket är stort och vi har nu stängt ansökan. Vi meddelar information om vem som får plats så fort vi kan men du som har anmält dig får vara beredd på att besked kan dröja.

Verksamhetsutveckling i konst- och kultursektorn
Start 12 april.  
Ett fåtal platser kvar. Är du intresserad? Mejla milena.rusic@lnu.se
Den här modulen bygger på deltagarnas erfarenheter och ger nya perspektiv och verktyg. Målet är att skapa framtida värden. 

Sociala medier som kommunikation- och marknadskanal för företag och organisationer. 
Start 19 april. 
Anmälan stängd. Besked om plats till dig som sökt lämnas så fort vi kan.
I den här modulen lär du dig grundläggande arbetssätt och metoder för publicering i dessa kanaler. 

Upplevelsebaserad marknadsföring inom besöksnäringen
Start 19 april samt 26 april.
Anmälan stängd. Besked om plats till dig som sökt lämnas så fort vi kan

I den här modulen lär du dig mer om betydelsen av kundupplevelser och hur man med en ”touch-point” analys kan förbättra sin verksamhet ur ett kundperspektiv.

Mobilen som produktionsverktyg för fotografi och video.
Start 26 april.
Anmälan stängd. Besked om plats till dig som sökt lämnas så fort vi kan.

Den här modulen lär dig grundläggande arbetssätt och metoder för att producera foto och video med hjälp av en sådan mobiltelefon.

Digitala konferenser och möten: Former, mötesstrategi, pedagogik och utveckling.
Start 26 april.
Anmälan stängd. Besked om plats lämnas inom kort.

I den här modulen får du möjlighet att titta in i framtiden, testa olika verktyg för att utveckla digitala möten i din verksamhet.