Två kvinnor på uteservering

Kompetensutveckling för besöksnäringen

Linnéuniversitetet erbjuder i samarbete med Familjen Kamprads stiftelse ett antal korta, kompetenshöjande distansutbildningar för människor som jobbar i besöksnäringen, äger eller driver verksamhet: hotell och restaurang, upplevelseverksamhet, camping eller annan turismverksamhet.
Upplägget riktar sig till dig som på grund av coronakrisen ofrivilligt har lägre arbetsbelastning i din anställning eller ditt företagande.

Utbildningen består av sex stycken veckomoduler som kan läsas i svit eller en och en. Varje modul motsvarar ungefär 20 timmars studietid. Inga förkunskaper krävs och deltagandet är helt kostnadsfritt tack vare en donation från Familjen Kamprads stiftelse.
Ämnesområdena är framtagna för att kunna bidra till långsiktig och hållbar utveckling för alla som verkar inom besöksnäringen.

Utbildningen ger inga högskolepoäng men varje modul avslutas med en reflektion eller annat eget arbete för att få intyg om deltagande.

Så här kommer du igång med kursen.

Så här kommer du igång med Zoom

 

 

Söktrycket är stort och vi har plockar in deltagare efter hand. Vill du ställa dej på väntelistan är det möjligt för Modul 5 och 6? Mejla kerstin.armann@lnu .