Studenter sitter på campus i Växjö

Kompetensutveckling för besöksnäringen

Linnéuniversitetet erbjuder i samarbete med Familjen Kamprads stiftelse ett antal korta, kompetenshöjande distansutbildningar - moduler - för människor som jobbar i kultursektorn eller besöksnäringen, äger eller driver verksamhet: hotell och restaurang, upplevelseverksamhet, camping eller annan verksamhet inom turism-  och besöksnäring. Upplägget riktar sig till dig som på grund av coronakrisen ofrivilligt har lägre arbetsbelastning i din anställning eller ditt företagande.

Utbildningen består av flera olika moduler. Du kan läsa en eller flera. Varje modul motsvarar ungefär 20 timmars studietid. Inga förkunskaper krävs och deltagandet är helt kostnadsfritt tack vare en donation från Familjen Kamprads stiftelse.
Ämnesområdena är framtagna för att kunna bidra till långsiktig och hållbar utveckling för alla som verkar inom besöksnäringen.

Utbildningen ger inga högskolepoäng men varje modul avslutas med en reflektion eller annat eget arbete för att få intyg om deltagande.

Så här säger Judit Svensson, Solaberg spa, som deltog i vårens upplägg:

- För mig var utbildningen inte bara en yterligare hjälp i covidprocessen men även en nytändning inom företagande. Kunskaperna i de olika modulerna var perfekta verktyg för att driva mitt företag, från repetition till helt nya kunskaper. Det skapade en positiv känsla av gemenskap som genererade i besök av en annan deltagare på min anläggning under sommaren, en förlängd fördjupning av utbildningen som kommer att ge mervärde i framtiden.

Modulerna var väl upplagd med fantastiskt duktiga föreläsare och variationen var den mest väl uttänkta i sammanhanget. Jag kan verkligen rekommendera detta för det var verkligen väl investerad tid som gynnar företagandet.

Höstens utbildningar är avslutade och anmälan är stängd. Under januari 2021 kommer information om vårens moduler.