Studenter sitter på campus i Växjö

Kompetensutveckling för besöksnäringen

Linnéuniversitetet erbjuder i samarbete med Familjen Kamprads stiftelse ett antal korta, kompetenshöjande distansutbildningar - moduler - för människor som jobbar i kultursektorn eller besöksnäringen, äger eller driver verksamhet: hotell och restaurang, upplevelseverksamhet, camping eller annan verksamhet inom turism-  och besöksnäring. Upplägget riktar sig till dig som på grund av coronakrisen ofrivilligt har lägre arbetsbelastning i din anställning eller ditt företagande.

Utbildningen består av flera olika moduler. Du kan läsa en eller flera. Inga förkunskaper krävs och deltagandet är helt kostnadsfritt tack vare en donation från Familjen Kamprads stiftelse.
Ämnesområdena är framtagna för att kunna bidra till långsiktig och hållbar utveckling för alla som verkar inom besöksnäringen.

Utbildningen ger inga högskolepoäng men varje modul avslutas med en reflektion eller annat eget arbete för att få intyg om deltagande.


•Special: Ledarutvecklingsgrupp för besöksnäringen
En serie digitala seminarier för chef och ledare inom besöksnäringen. Start 23 mars. Begränsat antal platser så anmäl intresse snarast!

 

Övriga moduler
OBS!
Söktrycket är stort och vi gör vårt bästa för att återkomma med besked om plats. 

Upptäck, nyttja och skapa delaktighet genom kulturarvet.
Start 22 mars.
Inga platser kvar
Den här modulen ger dig möjligheter att se - och använda kulturarvet på nya sätt. Du kommer få nya insikter kring hur det går att nå människor.

Wellbeing - hållbar turism med fokus på välmående och balans.
Start 6 april.
Modulen har hårt söktryck och lång väntelista.
Denna modul passar dig som arbetar med att skapa eller erbjuda tjänster, service och produkter inom turism eller med att marknadsföra turism.

Verksamhetsutveckling i konst- och kultursektorn
Start 12 april.  
Ett fåtal platser kvar.
Den här modulen bygger på deltagarnas erfarenheter och ger nya perspektiv och verktyg. Målet är att skapa framtida värden. 

Sociala medier som kommunikation- och marknadskanal för företag och organisationer. 
Start 19 april. 
Modulen har hårt söktryck och lång väntelista.
I den här modulen lär du dig grundläggande arbetssätt och metoder för publicering i dessa kanaler. 

Upplevelsebaserad marknadsföring inom besöksnäringen
Start 19 april. Modulen ges även med start 26 april.
Modulen har hårt söktryck och lång väntelista.
I den här modulen lär du dig mer om betydelsen av kundupplevelser och hur man med en ”touch-point” analys kan förbättra sin verksamhet ur ett kundperspektiv.

Mobilen som produktionsverktyg för fotografi och video.
Start 26 april.
Modulen har hårt söktryck och lång väntelista.
Den här modulen lär dig grundläggande arbetssätt och metoder för att producera foto och video med hjälp av en sådan mobiltelefon.

Digitala konferenser och möten: Former, mötesstrategi, pedagogik och utveckling.
Start 26 april.
Modulen har hårt söktryck och lång väntelista.
I den här modulen får du möjlighet att titta in i framtiden, testa olika verktyg för att utveckla digitala möten i din verksamhet.

 

Anmälan 

Du anmäler dig till en eller flera moduler via den här länken. Observera att vissa moduler ges samtidigt och att de pågår under olika lång tid. All information om innehåll, tidsåtgång, schema, kursledare mm finns finns vid varje modul. Klicka på länkarna i listan ovan, eller i respektive presentation här nedanför.