Centrum för ledarskap i Småland

Vill du utveckla ditt ledarskap? Centrum för ledarskap i Småland ger dig möjlighet att bli bättre på att möta osäkerhet, ta vara på mångfald och att bygga organisationer med energi och motiverade medarbetare. Det som är framtidens ledarskap.

Historien om Småland berättar om idérikedom, initiativkraft och att utveckla saker tillsammans. Idag är innovationsdrivet ledarskap, utmaningar i samhället och globala förändringar strategiska utmaningar för varje organisation och varje ledare – vare sig adressen är Braås eller London, Jönköping eller Öland. Vi vill utveckla det innovationsdrivna ledarskapet för att bidra till en framgångsrik region som lockar kompetenta medarbetare. Vi bygger kunskap - läs mer längre ner på sidan.

 

På gång just nu:

Vill du delta i vår pilotomgång av kursen "Bli en ledare med båda fötterna på jorden". Läs mer här.

 

 

Därför deltar jag i en ledarutvecklingsgrupp

Ta del av erfarenheter från vårt nätverk, runt om i Småland. Omkring 180 chefer och ledare har deltagit i ledarutvecklingsgrupper för att utveckla sin förmåga att leda för innovation.

Vi bygger kunskap

Basen i Centrum för ledarskap i Småland är att knyta samman näringsliv, offentlig förvaltning och ideella organisationer med universitetets forskning och utbildning med utgångspunkt i de verkliga behov som finns. Vi samlar och bygger kunskap om innovation och ledarskap i allt vi gör. Generellt men med utgångspunkt i vardagen hos de människor som lever och verkar i vår del av Sverige. Frågeställningen som vi har i vårt kunskapsbyggande är "Finns småländskt ledarskap?".

Detta är Centrum för ledarskap i Småland

Centrum för Ledarskap i Småland är ett samverkansprojekt finansierat av Familjen Kamprads stiftelse, Region Kronoberg, Region Kalmar län, Region Jönköpings län, Linnéuniversitetet och Jönköping University.

Vi arbetar med ledarskapsfrågor i hela Småland tack vare samarbete med Jönköping University (JU). Våra samarbetspartners inom JU är de två fackhögskolorna Tekniska högskolan och Jönköping International Business School.

Håll kontakt med oss

Vill du bli mentor för en blivande juniorledare?

Du som är chef och ledare är välkomen att bli mentor i Linnéuniversitetets mentorprogram.

Välkommen med frågor och synpunkter

Har du frågor om våra aktiviteter, utbud och evenemang? Synpunkter på vår webb eller annat? Kontakta Kerstin Årmann, projektledare för Centrum för ledarskap i Småland.

Få information genom vårt nyhetsbrev

Vill du få information om vad som händer inom Centrum för ledarskap i Småland och andra samverkansprojekt på Linnéuniversitetet? Genom vårt nyhetsbrev får du reda på vad som är på gång.