Centrum för ledarskap i Småland

Framtidens ledarskap handlar om att hantera mångfald och osäkerhet, att bygga organisationer där medarbetarnas motivation och energi är grunden för framgång.

Innovationsdrivet ledarskap är en strategisk utmaning för hela Sverige. I Centrum för Ledarskap i Småland tar vi avstamp i regionens speciella historia med idérikedom och initiativkraft – och i att driva utveckling tillsammans.

Utmaningar i samhället och globala förändringar påverkar varje organisation och varje ledare, vare sig adressen är Braås eller London, Jönköping eller Öland.

Vi vill bidra till verklig regional utveckling genom att starta processer på flera nivåer och under lång tid arbeta aktivt, tillsammans med småländska ledare. Innovation är nyckelordet, ledarskap verktyget. Målet: En attraktiv, framgångsrik region som lockar kompetenta medarbetare.

Samarbete med Jönköping University

Vi arbetar med ledarskapsfrågor i hela Småland tack vare samarbete med Jönköping University (JU). Tre ledarutvecklingsgrupper startar i Jönköpings län i augusti respektive oktober. Ytterligare sju grupper kommer att starta efter hand, en av dem med särskild inriktning på digitalisering, en annan på internationalisering.

Våra samarbetspartners inom JU är de två fackhögskolorna Tekniska högskolan och Jönköping International Business School.

Du som är intresserad av att delta i en ledarutvecklingsgrupp i Jönköpings län är välkommen att kontakta Karin Havemose

Juniorledarskapsakademin - förbereder för ledarskap

Genom Juniorledarskapsakademin får du som är student möjighet att förbereda dig för ledarskap genom att vässa förmågor och möte inspirerande ledare från hela regionen. Mer information om och anmälan till Juniorledarskapsakademin.

Ledarutvecklingsgrupper – för ledare i hela Småland

Ledarutvecklingsgrupper startar löpande i hela Småland. Chefer och ledare utvecklar tillsammans förmågan att främja innovation i sina organisationer i dialog med forskare och studenter.

Att våga testa nytt och kombinera det med befintlig kunskap är grunden för att förändra och växa – att bli innovativ. Satsningar på antingen ledarskap eller innovation är vanliga. Här möts båda med utgångspunkt i de verkliga utmaningar och behov som du som chef och ledare har i din verksamhet. Studenter bidrar med reflexioner och tankar, forskare med vetenskapens senaste rön och andra aktiva ledare med erfarenhet och kompetens.

Nya grupper startar löpande.

 

Ledarutvecklingsgrupper i Kalmar och Kronoberg (pdf).
Vi tar emot din intresseanmälan:
Anders.Claesson@joulevaxjo.se eller kerstin.armann@lnu.se

 

Ledarutvecklingsgrupper i Jönköpings län
I Jönköping samarbetar vi med Jönköping University. Vill du delta i en av de ledarutvecklingsgrupper som startar där är du välkommen med intresseanmälan till:

karin.havemose@ju.se

Ledarskapsdag och ledarlabb

Ledarskapsdagen 2017 hålls i Oskarshamn, i samarbete med Oskarshamns kommun. Vi arrangerar också mindre ledarlabb på fler håll i Småland, bl a i Jönköping.

Ledare vill få möjlighet att samlas och få inspiration - det vet vi säkert. Målet för en lokal ledarskapsdag – eller halvdag - är att mobilisera kraft för gemensam handling. Det kan handla om att identifiera viktiga utmaningar som vi hjälps åt att arbeta med.
En sådan dag kan ha karaktären av ledarskapslab med stort praktiskt inslag. Vi skapar möjligheter för interaktion mellan studenter, forskare och yrkesverksamma.

Hösten 2017 arrangeras ledardagen i Oskarshamn med Kristina Alsér som moderator.Temat för dagen är "Ledarskap i förändring, förnyelse och digitalisering för industri, handel och samhälle".

Läs mer om dagen och anmäl dej här.

Har du tips: Vem vill du lyssna på då? Vad vill du lära dej mer om? Kontakta maria.elander@tournant.se med dina idéer!

 

2016 sammanföll ledarskapsdagen med Innovationsdag Småland. Läs artikeln "En dag med ledarskap i fokus" från Smålänningen.

Läs artikeln som Kronobergs läns före detta landshövding Kristina Alsér skrev i Smålandsposten med rubriken "Småländskt ledarskap ska konkurrera med världen".

Innovationsdag Småland 2016
Innovationsdag Småland 2016

Så bygger vi kunskap

Själva basen i Centrum för ledarskap i Småland är att knyta samman näringsliv, offentlig förvaltning och ideella organisationer med universitetets forskning och utbildning i ett starkt nätverk med utgångspunkt i de verkliga behov som finns. Alla delar inom centrumet – LUG, JLA och ledardagen – handlar om detta.

I allt vad vi gör samlar och bygger vi kunskap om innovation och ledarskap generellt men med utgångspunkt i vardagen hos de människor som lever och verkar i vår del av Sverige.

Finns småländskt ledarskap?

I boken "Småländskt ledarskap – inledande betraktelser", berättar forskare och ledare personligt och engagerande om ledarskap i Småland och världen. Boken är fylld med relexioner och tankar som ska sporra läsaren till egna funderingar – och ny kunskap om det innovationsdrivande ledarskap som hör framtiden till.

Bokens baksidestext säger:
"Finns det något som vi kan kalla för småländskt ledarskap? Hur kan det i så fall beskrivas? Vilka möjligheter och begränsningar finns?
Den här boken erbjuder några inledande betraktelser av dessa frågor. Vi vill med boken stimulera till samtal på och utanför våra arbetsplatser.
Boken är del i en större satsning där vi sätter ledarskap i fokus och arbetar med det – tillsammans: Chefer, ledare, forskare, studenter och andra intresserade.
Ju mer vi kan utveckla bra ledarskap, desto bättre blir organisationerna för dess medarbetare och för det samhälle vi lever i."

Boken kostar 278 kr + moms, och köper du fler än fem ex kostar den 236 kronor + moms. Boken beställer du via lnupress@lnu.se.

Bokomslag
ISBN: 978-91-88357-32-8
Redaktörer: Magnus Forslund, Mikael Lundgren och Katarina Zambrell
Utgiven på Linnaeus University Press, 351 95 Växjö
Tryck: Elanders Sverige AB, 2016
Baksida boken

Förskolebarn produktutvecklar

Kunskapsbyggande i praktiken kan gå till som när förskolebarnen i Agunnaryd hälsade på hos företaget ATAB-trappan och hjälpte till med lite kreativ och otraditionell produktutveckling som gav företagsledningen nya tankar.

Läs mer om förskolebarnen som produktutvecklare i tidningen Smålänningen.

Se en film om hur ATAB-trappan och förskolebarnen samarbetade som produktutvecklare.

Småländskt ledarskap

Centrum för Ledarskap i Småland är ett samverkansprojekt finansierat av Familjen Kamprads stiftelse, Region Kronoberg, Regionförbundet i Kalmar län, Region Jönköpings län, Linnéuniversitetet och Jönköping University.

I media

"Ny arena för ledarskap i Småland", Smålandsposten

"Projekt med fokus på gott ledarskap" Smålandsposten.

Äldre nyheter

Nyheter Centrum för ledarskap