Centrum för ledarskap i Småland

Vill du utveckla ditt ledarskap? Centrum för ledarskap i Småland ger dig möjlighet att bli bättre på att möta osäkerhet, ta vara på mångfald och att bygga organisationer med energi och motiverade medarbetare. Det som är framtidens ledarskap.

Du som redan är ledare i Småland, sedan igår eller flera år, kan utveckla ditt ledarskap i någon av våra ledarutvecklingsgrupper där du möter andra ledare inom olika områden kring olika utvecklingsfrågor. Ledarutvecklingsgrupper - läs mer nedan.

Du som är student kan lära dig mer om ledarskap och bidra till innovation genom att möta inspirerande ledare från hela regionen och vässa dina egna ledarförmågor i Juniorledarskapsakademin - om våra aktiviteter och anmälan.

Du som är yrkesverksam ledare, student eller forskare är välkommen att träffa andra som är intresserade av ledarskap under våra ledarskapsdagar eller ledarlab för att få inspiration, byta erfarenheter eller arbeta praktiskt med gemensamma utmaningar och hur vi kan möta dem. Ledardagar och ledarlab - läs mer nedan. 

Historien om Småland berättar om idérikedom, initiativkraft och att utveckla saker tillsammans. Idag är innovationsdrivet ledarskap, utmaningar i samhället och globala förändringar strategiska utmaningar för varje organisation och varje ledare – vare sig adressen är Braås eller London, Jönköping eller Öland. Vi vill utveckla det innovationsdrivna ledarskapet för att bidra till en framgångsrik region som lockar kompetenta medarbetare. Vi bygger kunskap - läs mer längre ner på sidan. 

Nyhetsbrev

Vill du få information om vad som händer inom Centrm för ledarskap i Småland och andra samverkansprojekt på Linnéuniversitetet? Genom vårt nyhetsbrev får du reda på vad som är på gång. 

Välkommen med din anmälan

Ledarutvecklingsgrupper

I ledarutvecklingsgrupper utvecklar chefer och ledare tillsammans förmågan att främja innovation i sina organisationer i dialog med forskare och studenter. Ledarutvecklingsgrupper startar löpande i hela Småland.

Att våga testa nytt och kombinera med befintlig kunskap är grunden för att förändra och växa – att bli innovativ. Satsningar på antingen ledarskap eller innovation är vanliga. Här möts båda med utgångspunkt i de verkliga utmaningar och behov som du som chef och ledare har i din verksamhet. Studenter bidrar med reflexioner och tankar, forskare med vetenskapens senaste rön och andra aktiva ledare med erfarenhet och kompetens.

Förnya och förändra med modernt ledarskap, mer om ledarutvecklingsgrupper (pdf)

Ledarutvecklingsgrupper i Kalmar och Kronoberg

Välkommen med intresseanmälan till Anders.Claesson@joulevaxjo.se eller kerstin.armann@lnu.se

Ledarutvecklingsgrupper i Jönköpings län

10 ledarutvecklingsgrupper ska enligt plan starta i Jönköpings län, en av dem med särskild inriktning på digitalisering, en annan på internationalisering. Välkommen med intresseanmälan till karin.havemose@ju.se

Ledardagar och ledarlab

Ledare vill få möjlighet att samlas och få inspiration - det vet vi säkert. Målet för våra ledardagar är att mobilisera kraft för gemensam handling. 2016 sammanföll ledarskapsdagen med Innovationsdag Småland. 2017 hölls ledardagen i Oskarshamn. 

2017 #ledardagoskarshamn

Ledardagen 2017 hölls i Oskarshamn den 16 november i samarbete med Oskarshamns kommun. Temat för dagen var "Ledarskap i förändring, förnyelse och digitalisering för industri, handel och samhälle", något som väckte så stort intresse att platserna tog slut. 270 chefer och ledare deltog. 

Ledardagen modererades av Kristina Alsér, namnkunnig företagare från Vimmerby och tidigare landshövdning i Kronoberg. Regiondirektör Helena Nilsson invigde och huvudtalare var entreprenören och digitala experten Arash Gilan. En lång rad företag deltog med seminarier, workshops och inspirerande exempel och som avslutning fick publiken fundera på om det finns något särskilt småländskt ledarskap. Magnus Forslund, forskare från Linnéuniversitetet.  

Ta del av förläsningar och mer material från ledardagen.

Dagen uppmärksammades i lokala media i Barometern/Oskarshamns-Tidningen: Föreläsare "Alla kan inte anamma allt" och i Östran/Nyheterna: 270 ledare samlades i Oskarshamn.

Innovationsdag Småland 2016
Ledardag i Oskarshamn 2017
Chefspanel, Ledardagen i Oskarshamn
Chefspanelen svara på frågor.
Magnus Forslund, forskare Linneuniversitetet
Magnus Forslund, forskare vid Linnéuniversitetet.
Vad som symboliserar småländskt ledarskap, enligt publiken
Vad som symboliserar småländskt ledarskap, enligt publiken.

Vi bygger kunskap

Basen i Centrum för ledarskap i Småland är att knyta samman näringsliv, offentlig förvaltning och ideella organisationer med universitetets forskning och utbildning med utgångspunkt i de verkliga behov som finns. Vi samlar och bygger kunskap om innovation och ledarskap i allt vi gör. Generellt men med utgångspunkt i vardagen hos de människor som lever och verkar i vår del av Sverige. Frågeställningen som vi har i vårt kunskapsbyggande är "Finns småländskt ledarskap?".

Boken "Småländskt ledarskap – inledande betraktelser" var avstampet för Centrum för ledarskap i Småland. I boken berättar forskare och ledare personligt och engagerande om ledarskap i Småland och världen.

  • Finns det något som vi kan kalla för småländskt ledarskap?

  • Hur kan det i så fall beskrivas?

  • Vilka möjligheter och begränsningar finns?

Bokens syfte är att stimulera till samtal på och utanför våra arbetsplatser. Boken kostar 278 kr + moms, och köper du fler än fem ex kostar den 236 kronor + moms. Välkommen att beställa boken via lupress@lnu.se.

Bokomslag
ISBN: 978-91-88357-32-8
Redaktörer: Magnus Forslund, Mikael Lundgren och Katarina Zambrell
Utgiven på Linnaeus University Press, 351 95 Växjö
Tryck: Elanders Sverige AB, 2016
Baksida boken

Medarbetare

Linnéuniversitetet

Anders Hytter
Anders Hytter
Lektor i företagsekonomi
0470-70 88 80
anders.hytter@lnu.se
Personalsida
Katarina Zambrell
Katarina Zambrell
Universitetslektor
0480-49 71 02
katarina.zambrell@lnu.se
Personalsida
Kerstin Årmann
Kerstin Årmann
Projektledare
0703-38 43 11
kerstin.armann@lnu.se
Personalsida
Magnus Forslund
Magnus Forslund
Universitetslektor i företagsekonomi
0470-70 84 35
magnus.forslund@lnu.se
Personalsida
Mikael Lundgren
Mikael Lundgren
Universitetslektor i företagsekonomi
0480-49 71 31
mikael.lundgren@lnu.se
Personalsida
Tom

Jönköping University

Anders Melander
Anders Melander
Docent i företagsekonomi
036-10 18 49
anders.melander@ju.se
Personalsida
Anette Karltun
Anette Karltun
Fil dr i Kvalitet, Människa, Teknik
036-10 19 19
anette.karltun@ju.se
Personalsida
Chris Mclloroy
Chris Mclloroy
Leg arbetspsykolog
036-10 19 14
chris.mcilroy@ju.se
Personalsida
Johan Karltun
Johan Karltun
Docent i arbetsorganisation
036-10 16 30
johan.karltun@ju.se
Personalsida
Karin Havemose
Karin Havemose
Fil dr i yrkeskunnande och teknologi
036-10 19 26
karin.havemose@ju.se

Personalsida
Tomas Müllern
Tomas Müllern
Professor i företagsekonomi
036-10 18 51
tomas.mullern@ju.se
Personalsida

Samarbetspartners

Anders Claesson
Anders Claesson
Leg psykolog, Joul
0470-283 21
anders.claesson@joulevaxjo.se
joulevaxjo.se
Katarina Lönngren Rask
Katarina Lönngren Rask
socionom, coach och utbildare, Katarina Lönngren AB
070 – 221 97 56
info@katarinalonngren.se
katarinalonngren.se
Lena Gustafsson
Lena Gustafsson
Fil.mag.psykologi samt ICF Professional Certified Coach, Guldkanten
0708-77 61 86
lena@guldkanten.com

guldkanten.com
Maria Elander
Maria Elander
facilitator, föreläsare och utbildare, Tournant AB
070-30 54 215
maria.elander@tournant.se
tournant.se

Centrum för Ledarskap i Småland är ett samverkansprojekt finansierat av Familjen Kamprads stiftelse, Region Kronoberg, Regionförbundet i Kalmar län, Region Jönköpings län, Linnéuniversitetet och Jönköping University.

Vi arbetar med ledarskapsfrågor i hela Småland tack vare samarbete med Jönköping University (JU). Våra samarbetspartners inom JU är de två fackhögskolorna Tekniska högskolan och Jönköping International Business School.