Centrum för ledarskap i Småland

Vill du utveckla ditt ledarskap? Centrum för ledarskap i Småland ger dig möjlighet att bli bättre på att möta osäkerhet, ta vara på mångfald och att bygga organisationer med energi och motiverade medarbetare. Det som är framtidens ledarskap.

Du som redan är ledare i Småland, sedan igår eller flera år, kan utveckla ditt ledarskap i någon av våra ledarutvecklingsgrupper där du möter andra ledare inom olika områden kring olika utvecklingsfrågor. Ledarutvecklingsgrupper - läs mer nedan.

Du som är student kan lära dig mer om ledarskap och bidra till innovation genom att möta inspirerande ledare från hela regionen och vässa dina egna ledarförmågor i Juniorledarskapsakademin - om våra aktiviteter och anmälan.

Du som är yrkesverksam ledare, student eller forskare är välkommen att träffa andra som är intresserade av ledarskap under våra ledarskapsdagar eller ledarlab för att få inspiration, byta erfarenheter eller arbeta praktiskt med gemensamma utmaningar och hur vi kan möta dem. Ledardagar och ledarlab - läs mer nedan. 

Historien om Småland berättar om idérikedom, initiativkraft och att utveckla saker tillsammans. Idag är innovationsdrivet ledarskap, utmaningar i samhället och globala förändringar strategiska utmaningar för varje organisation och varje ledare – vare sig adressen är Braås eller London, Jönköping eller Öland. Vi vill utveckla det innovationsdrivna ledarskapet för att bidra till en framgångsrik region som lockar kompetenta medarbetare. Vi bygger kunskap - läs mer längre ner på sidan. 

Därför deltar jag i en ledarutvecklingsgrupp

"Vi ledare måste själva förändra oss hela tiden."

– Framtiden innebär ännu större förändringar och som ledare blir nyckelfrågan hur man får medarbetare att känna glädje, inte oro, i förändringen. Och det kräver även att vi ledare själva måste förändra oss hela tiden.
Peter Månsson är CTO, CPO och evangelist på Infomaker i Kalmar med ett 40-tal medarbetare som servar mediebranschen med digitala tjänster. En bransch i stor förändring.
– För mig är ledarskap att motivera och entusiasmera. Att vara tydlig med vår mission och vision. Att ge var och en frihet och ansvar, men också att erbjuda hjälp och samarbete.
För visionären Peters del har ledarskapsgruppen inneburit både trygghet och ökat fokus.
– Vi har bra diskussioner där man vidgar det egna perspektivet och kommer längre i sina tankar. Vi har även haft en teoretisk del som mynnat ut i en problemställning vilket fört diskussionen framåt. För mig har ledarskapsgruppen blivit en bra plattform för kontinuerlig förändring där man tvingas ta sig tid att tänka och fokusera. Men också gett mig bekräftelse och trygghet i att vi är på rätt väg.

Peter Månsson, CTO, CPO och evangelist på Infomaker i Kalmar.

 

Nyhetsbrev

Vill du få information om vad som händer inom Centrum för ledarskap i Småland och andra samverkansprojekt på Linnéuniversitetet? Genom vårt nyhetsbrev får du reda på vad som är på gång. 

Centrum för Ledarskap i Småland är ett samverkansprojekt finansierat av Familjen Kamprads stiftelse, Region Kronoberg, Regionförbundet i Kalmar län, Region Jönköpings län, Linnéuniversitetet och Jönköping University.

Vi arbetar med ledarskapsfrågor i hela Småland tack vare samarbete med Jönköping University (JU). Våra samarbetspartners inom JU är de två fackhögskolorna Tekniska högskolan och Jönköping International Business School.