The Change Makers

Att vara en Change Maker är att skapa förutsättningar för att idéer ska lämna skissbordet. Att agera istället för att bara reflektera. Att våga sticka ut hakan, utmana det etablerade och bana väg för framtiden. Hur vi gör det kan du ta del av här på webben - men även här:

  • LinkedIn kan du läsa om vår forskning och våra forskare flera gånger i veckan. 
  • Magasinet Change kommer ut i tryckt form två gånger om året. 
  • Nyhetsbrevet Change kommer ut en gång per månad. 

 

Våra profilområden

Välfärdens kärna

Helena Ackesjö

Helena Ackesjö: Fritids kan minska risken att barn rekryteras till gäng

"Ingången i det här projektet är rätt kaxig och kan säkert sticka lite i ögonen."

Helena Ackesjö: Fritids kan minska risken att barn rekryteras till gäng

Skogens värden

Åsa Rydell Blom och Johan Bergh

Åsa Rydell Blom och Johan Bergh: Unik forskningsmiljö ger kunskap om skogens många värden

Hållbarhet och biologisk mångfald tacklar framtidens klimatförändringar.

Unik forskningsmiljö ger kunskap om skogens många värden

Levande vatten

Jonas Waldenström

Jonas Waldenström om forskningen som ska motverka fågelinfluensans spridning

Fågelinfluensan är tillbaka i Europa. Forskare över hela världen samarbetar för att stoppa spridningen. Här kartläggs hur flyttfåglar bär med sig smitta.

Forskningen som ska motverka fågelinfluensans spridning

Vård och  hälsa

Kristofer Årestedt

Kristofer Årestedt: Vilket liv väntar efter ett hjärtstopp?

Varje år drabbas runt 10 000 personer i Sverige av hjärtstopp. Närstående glöms ofta bort av vården. Vi sätter överlevarnas livskvalitet i fokus.

Vilket liv väntar efter ett hjärtstopp?

Människans nya perspektiv

Gruppbild

Forskarskolan där arkeologer samarbetar med företag

Skelettanalyser som hjälper polisen och ett digitalt kulturarv som når fler målgrupper. Projektet har sedan starten haft fokus på samhällsnyttig arkeologi.

Forskarskolan där arkeologer samarbetar med företag

Smart digitalisering

Marcelo Milrad

Marcelo Milrad: ”Den nära kontakt vi har med våra samarbetspartner gör att vi kan röra oss och agera lite snabbare än andra”

Att jobba nära och innovativt är receptet för att tackla problemen med digitaliseringen av samhället.

”Den nära kontakt vi har med våra samarbetspartner gör att vi kan röra oss och agera lite snabbare än andra”

Starka samarbeten

Våge Svensson

Donation – Våge Svensson

Ny forskarskola: Ett småländskt livsverk ger tillbaka.

Ny forskarskola: Ett småländskt livsverk ger tillbaka

Genomslag i världen

Beatrix Busse

Beatrix Busse, chief development officer EUniWell: "Linnéuniversitetet är en viktig medlem"

Europauniversitetet vill förbättra välbefinnande för individ, samhälle och för planeten. Inom och utanför universitetet.

Linnéuniversitetet är med och formar framtidens Europauniversitet
Responsive header image

Välfärdens kärna – fler reportage...

Helena Ackesjö

Helena Ackesjö: Fritids kan minska risken att barn rekryteras till gäng

"Ingången i det här projektet är rätt kaxig och kan säkert sticka lite i ögonen."

Helena Ackesjö: Fritids kan minska risken att barn rekryteras till gäng
Peter Lindström

Peter Lindström: Tvärvetenskaplig forskning en nyckel till framgångsrik brottsbekämpning

Brottslighet är en mångfacetterad utmaning som blivit allt mer komplex, från synliga våldshandlingar till mer dolda, systemhotande former.

Tvärvetenskaplig forskning en nyckel till framgångsrik brottsbekämpning

Mer forskning, samverkan och utbildning Lnu.se

Illustration böcker i stapel

13 803

... vetenskapliga publikationer kommer från Linnéuniversitetet. Läs mer om Linnéuniversitetet i siffor.

Om Linnéuniversitetet
Illustration kalender

5 år

... kommer det att ta att undersöka hur arbetet mot korruption fungerar på kommunal nivå i medlemsstaterna plus USA och Kazakstan.

Korruptionsforskare anlitad som expert av Europarådet
Illustration mikrofon och pratbubbla

2 000 journalister från 130 länder

... samlades när världens största konferens för grävande journalister för första gången arrangerades i Sverige.

Medieinstitutet Fojo samlade grävande journalister från hela världen