The Change Makers

Att vara en Change Maker är att skapa förutsättningar för att idéer ska lämna skissbordet. Att agera istället för att bara reflektera. Att våga sticka ut hakan, utmana det etablerade och bana väg för framtiden.

Linnéuniversitetets vision är att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Här och i magasinet Change vill vi ge dig inspiration, idéer och energi till den förändring du själv vill åstadkomma. 

Våra profilområden

Välfärdens kärna

Torbjörn Forkby

The Change Maker – Torbjörn Forkby

Möt gängforskaren som är övertygad om att brottsförebyggande arbete börjar redan i förskolan

Torbjörn Forkby: ”Gängen är ett uttryck för ett samhälle i förändring”

Skogens värden

Åsa Rydell Blom och Johan Bergh

Forskning i fokus – Skogens värden

Hållbarhet och biologisk mångfald för att tackla framtidens klimatförändringar

Unik forskningsmiljö ger kunskap om skogens många värden

Levande vatten

Hanna Farnelid

Internationell forskning – På expedition i Arktis

Hanna Farnelid om sina 67 dagar på isbrytaren Oden

Hanna Farnelid: ”Ren magi att nå områden som i stort sett varit outforskade”

Vård och  hälsa

Kristofer Årestedt

Forskning i fokus – Vård och hälsa

iCARE – hjärtstoppsforskning med fokus på livskvalitet

Vilket liv väntar efter ett hjärtstopp?

Människans nya perspektiv

Anna Jungstrand

Forskare i fokus – Anna Jungstrand

Möt Sveriges första professor i sakprosa

Anna Jungstrand: Unik professur ska stärka sakprosans roll i samhället

Starka samarbeten

Reza Hosseinpourpia

I samarbete – Skogens värden

Kunskap blir till konkurrensfördelar i samarbetet mellan akademi och näringsliv

Här blir världsledande kunskap till viktiga konkurrensfördelar för företagen

Genomslag i världen

Beatrix Busse

Internationellt samarbete – EUniWell

Europauniversitetet med hälsa, social rättvisa, inkludering och hållbarhet som ledord

Linnéuniversitetet är med och formar framtidens Europauniversitet
Responsive header image

Välfärdens kärna – fler reportage...

Responsive header image

Forskning i fokus – Välfärdens kärna

Helena Ackesjö om alla barns rätt att gå på fritids

Helena Ackesjö: Fritids kan minska risken att barn rekryteras till gäng
Peter Lindström

Forskning i fokus – Välfärdens kärna

Tvärvetenskaplig forskning avgörande för framgångsrik brottsbekämpning

Tvärvetenskaplig forskning en nyckel till framgångsrik brottsbekämpning

Mer forskning, samverkan och utbildning Lnu.se

Illustration böcker i stapel

13 803

... vetenskapliga publikationer kommer från Linnéuniversitetet. Läs mer om Linnéuniversitetet i siffor.

Om Linnéuniversitetet
Illustration kalender

5 år

... kommer det att ta att undersöka hur arbetet mot korruption fungerar på kommunal nivå i medlemsstaterna plus USA och Kazakstan.

Korruptionsforskare anlitad som expert av Europarådet
Illustration mikrofon och pratbubbla

2 000 journalister från 130 länder

... samlades när världens största konferens för grävande journalister för första gången arrangerades i Sverige.

Medieinstitutet Fojo samlade grävande journalister från hela världen