Levande vatten

Vatten och i synnerhet Östersjön har varit ett av Linnéuniversitetets starka områden ända sedan starten. Här finns flera forskargrupper med en gemensam inriktning på hållbar förvaltning av vattenresurser. Förutom Sjöfartshögskolan med gamla anor finns också en väletablerad spetsforskningsmiljö med viktig infrastruktur, där laboratorier och provtagningsstationer möjliggör unika studier av Östersjön.

Responsive header image

Inspireras av våra forskare – och vår forskning

Jarone Pinhassi

Jarone Pinhassi har utsetts till Wallenberg Scholar - ska forska om bakteriers förmåga att utnyttja solljus

18 miljoner från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse till forskning som kan bidra till bättre förståelse för marina ekosystem i kommande miljöförändringar.

Jarone Pinhassi har utsetts till Wallenberg Scholar

Genom att studera Arktis kan vi få en bättre förståelse för klimatförändringarna, både där och på resten av jordklotet.

Hanna Farnelid, docent i marin ekologi
Hanna Farnelid

Internationell forskning – På expedition i Arktis

Hanna Farnelid om sina 67 dagar på isbrytaren Oden

Hanna Farnelid: ”Ren magi att nå områden som i stort sett varit outforskade”
72,3 gula prickar av hundra illustrerar poäng i ranking

73,2 poäng i ranking

Times Higher Education Impact Ranking ger Linnéuniversitetet 73,2 poäng inom FN:s mål 14, Hav och marina miljöer. I mätningen av hur 1 705 medverkande universitet från 115 länder arbetar med FN:s hållbarhetsmål (SDG) hamnar Linnéuniversitetet totalt på plats 401–600.

Nyheter