Människans nya perspektiv

Med människors förändrade levnadsmönster öppnar sig nya perspektiv, såväl globalt som regionalt. Här finns ett framväxande område som studerar vad som händer när människors rörlighet över jorden ökar, när demokratin ifrågasätts, utmaningarna inom utbildning växer och kraven på hållbarhet ökar. Här finns forskningsmiljöer inom turism, entreprenörskap, migration och digital humaniora med samlad spetsforskning inom språk, historia, film-, biblioteks- och informationsvetenskap. Blicken finns såväl i vår historia som i framtiden. Ett exempel på områdets styrka är UNESCO-professuren i tillämpat kulturarv, som funnits vid Linnéuniversitetet sedan 2017.

Responsive header image

Inspireras av våra forskare – och vår forskning

Vi behöver nyansera diskussionen och titta på förhållandet mellan estetiskt uttryck och förmedling av fakta. Vad kan den litterära dimensionen tillföra?

Anna Jungstrand, professor i sakprosa
Anna Jungstrand

Forskare i fokus – Anna Jungstrand

Möt Sveriges första professor i sakprosa

Anna Jungstrand: Unik professur ska stärka sakprosans roll i samhället

Nyheter