Beatrix Busse

Linnéuniversitetet är med och formar framtidens Europauniversitet

INTERNATIONELLT SAMARBETE Nr 1 2024 | Inom ramen för Europauniversitetet för välbefinnande, EUniWell, pågår samarbeten mellan flera universitet och länder med målet att förstå och förbättra välbefinnandet för både samhället och planeten. Till hösten startar det första masterprogrammet inom EUniWell och det koordineras av Linnéuniversitetet.

Beatrix Busse
Beatrix Busse, chief development officer, EUniWell Ludolf Dahmen, Universitetet i Köln

Linnéuniversitetet har varit en del av EUniWell sedan starten 2020 – och är ett av de sju medgrundande universiteten. I dag har ytterligare fyra medlemmar anslutit sig till Europauniversitetet. EUniWell har utvecklat en så kallad plattformsmetod för medlemsuniversiteten med nyckelord som väl befinnande och hälsa, miljöförändringar, social jämlikhet och välbefinnande, lärarutbildning, språk och flerspråkighet. Övergripande teman är den digitala omvandlingen, mångfald, rättvisa och inkludering.

Syftet med EUniWell är att analysera och förbättra välbefinnandet för varje individ, samhälle och för planeten. Både inom och utanför universitetet, och även i samhället. Det här är högt ställda mål, säger Beatrix Busse, som leder EUniWell som chief development officer.

– Just nu skapar vi ett Europauniversitet med fokus på välbefinnande i alla dess dimensioner. Det här är ett nytt och holistiskt koncept, och det är det som är så enastående. Vi skapar EUniWell tillsammans, och det är mycket givande, säger hon.

Frågor som engagerar studenterna

Universitetet i Köln i Tyskland, där Beatrix Busse är vicerektor, samordnar Europauniversitetet. Hon är också chef för EUniWell styrelsen, som består av ledare från varje medlemsuniversitet och en studentrepresentant. Beatrix Busse betonar vikten av att studenterna aktivt tar del i beslutsfattande och är med och skapar EUniWell.

– Vi har även ett studentråd och studenterna är involverade på alla nivåer i våra ledningsstrukturer. De har också sina egna representativa strukturer vid varje universitet. Det finns ett starkt engagemang bland studenterna i frågor som mental hälsa, klimat och även arbetsmiljön på universiteten, säger Beatrix Busse, som i grunden är professor i engelsk lingvistik vid universitetet i Köln.

Studentutbyten är också en stor del av EUniWells verksamhet. Ett av EUniWells mål är att göra det enklare för både studenter och anställda att röra sig mellan universiteten och att läsa kurser på plats eller på distans. Samarbetet gör det också lättare för studenter att få sina poäng godkända i andra länder. EUniWell har även en forskningsakademi för forskare i början och mitten av karriären, och man håller flera sommarkurser och kurser för grundskolelärare, i syfte att motverka bristen på lärare i Europa.

Beatrix Busse förklarar att samverkan och medskapande mellan forskare, universitet och civilsamhället är en viktig del, men att det också kan handla om att stödja mindre initiativ på de olika medlemsuniversiteten, som till exempel ett hackathon. EUniWell ägnar också särskild uppmärksamhet åt den mentala hälsan hos både personal och studenter.

En flexibel attityd

EU-flagga, svenska flaggan och Linnéuniversitetets flagga mot blå himmel

Om Europauniversitetet för välbefinnande, EUniWell

EUniWells fem fokusområden är:

 • hälsa och välbefinnande
 • social jämlikhet och välbefinnande
 • miljöförändringar och välbefinnande
 • välbefinnande hos framtida generationer av lärare
 • kultur, flerspråkighet och välbefinnande

De 11 medlemsuniversiteten i EUniWell är:

 • Inalco (Institut national des langues et civilisations orientales) i Paris, Frankrike
 • Linnéuniversitetet, Sverige
 • Semmelweis universitet i Budapest, Ungern
 • Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraina
 • Universitetet i Birmingham, Storbritannien
 • Universitetet i Florens, Italien
 • Universitetet i Konstanz, Tyskland
 • Universitetet i Köln, Tyskland
 • Universitetet i Murcia, Spanien
 • Universitetet i Nantes, Frankrike
 • Universitetet i Santiago de Compostela, Spanien

Linnéuniversitetet är det nordligaste medlemsuniversitetet i EUniWell och det enda i Skandinavien.

– Linnéuniversitetet är en viktig medlem på grund av dess styrka inom bland annat entreprenörskap, digitalisering och flera av de globala målen för hållbar utveckling, säger Beatrix Busse.

Under 2025 startar det första gemensamma masterprogrammet inom ramen för Europauniversitetet: Master Programme in Global Peace, Wellbeing and Justice. Programmet ges i samverkan mellan Linnéuniversitetet, Taras Shevchenko National University of Kyiv i Ukraina och Universitetet i Konstanz i Tyskland, samt en av EUniWells samarbetspartner The Global Governance Institute i Bryssel. Linnéuniversitetet kommer att koordinera det nya programmet.

Beatrix Busse berättar om stora geopolitiska utmaningar som ett av medlemsuniversiteten, Taras Shevchenko National University of Kyiv, står inför.

– Vi är fullt medvetna om vad våra kollegor i Kiev går igenom: bombningar på nätterna, förstörda byggnader och studenter och personal som måste gå ut i krig, säger hon och tillägger att EUniWell stöttar digitaliseringsprocessen för det ukrainska universitetet för att underlätta studier och forskning i den
krigsdrabbade nationen.

Den 9 maj 2023, på Europadagen, deltog Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i ett digitalt möte med medlemsuniversitetens studenter. En student från varje universitet fick ställa en fråga till Zelenskyj, som också skickade med budskapet: ”Fortsätt framåt, ni är vår framtid”.

– Genom vårt stöd till universitetet i Kiev är vi brobyggare för fred. Vi tar vårt ansvar. Så förutom att främja forskning och utbildning inom våra fokusområden har vi skapat en studentplattform där studenter kan utbyta erfarenheter, vi har skapat stipendier för universitetets personal, vi har skickat teknisk utrustning och vi stödjer och deltar i den digitala omvandlingen.

Vill att Sverige ska investera

EUniWell finansieras bland annat med 14,4 miljoner euro från Erasmus+, ett bidrag från EUkommissionen inriktat på att finansiera europeiska universitet. Finansieringen gäller från 2023 till och med 2027. Vidare har EUniWell beviljats 2 miljoner euro från EU:s forskningspott Horizon 2020. Därtill bidrar varje medlemsuniversitet med betydande summor till EUniWell, och även flera av medlemsländerna, men än så länge inte Sverige.

– Det här är något vi kämpar för. Vi vill också att Sverige som medlemsland ska investera i konceptet med Europauniversitet, säger Beatrix Busse och fortsätter:

– Vår avsikt med EUniWell är att främja omvandlingen av sektorn för högre utbildning på alla områden och i alla uppdrag där detta är nödvändigt. Så vi skapar ständigt något nytt tillsammans – inom forskning och utbildning, och även för människor och deras karriärvägar.