Våge Svensson

Ny forskarskola: Ett småländskt livsverk ger tillbaka

MARS 2024 | Med en stor dos nedärvd entreprenörsanda och en osviklig näsa för affärer kan Våge Svensson se tillbaka på ett liv som framgångsrik företagsledare i både Småland, Sverige och världen. Nu gör han bokslut genom att se hur en forskarskola vid Linnéuniversitetet, med fokus på att utveckla små och medelstora företag i Kronoberg, kan se dagens ljus. En satsning som möjliggjorts tack vare en donation från Våge.

Responsive header image

PERSONALIA | Våge Svensson

Född:1938 i Timsfors, Markaryds kommun, i många år bosatt i Älmhult

Familj: Hustrun Margareta, två barn, barnbarn och barnbarnsbarn

Bor: Helsingborg

Karriär i urval: Gotthard Nilsson i Älmhult (numera Stena), mångårig chef på Atlas Copco, vd för Norden Packaging i Kalmar, Bröderna Hammarstedt AB i Växjö, ordförande i SwePart och Stilexo i Skillingaryd, skogsägare och engagerad Södramedlem, samt ledamot i Sydsvenska Handelskammarens styrelse för Kronobergs län.

En av initiativtagarna när den småländska trä- och verkstadskoncernen Rörviksgruppen bildades i början på 90-talet.

– Vi var ett gäng industrimän som träffades med jämna mellanrum. Vi konstaterade att alldeles för många välmående småländska familjeföretag, som när det var dags att sälja, ofta hamnade i Stockholmshänder. Det tyckte vi var fel. Sagt och gjort, 20 småländska företagare gick ihop och satsade 10 miljoner kronor, 500 000 kronor var. Länsförsäkringar gick in satsade lika mycket och så bildades Rörviks-gruppen med mig som vd.

Kuriosa: Köpte 2013 det gamla barnsjukhuset för att hedra Helsingborgs stad och rädda kvar det medicinhistoriska muséet som inhyses i fastigheten. Våge lät renovera hela fastigheten och erbjöd föreningen gratis hyra i fem år.

Sydsvenskan hade på 1940-talet en tidningsförsäljare som kom till den lilla småländska bruksorten Timsfors varje söndag. Denne hade sju kunder.

Det tyckte den unge Våge Svensson var alldeles för få och av vad han kunde se gjorde försäljaren heller inget för att öka kundkretsen. Han kontaktade Sydsvenskan och lyckades övertala redaktören att få ta över uppdraget.

Han började marknadsföra sportdelen i tidningen och snart hade kundkretsen tredubblats till cirka 20. Tidningen kostade 20 öre, men de flesta betalade med 25-öresmynt och lämnade den resterande femöringen som dricks. Våge hade därmed skapat sig sin första extrainkomst; en krona extra i veckan.

Jag önskar att mitt bidrag till forskarskolan kan göra så att drivet och entreprenörskapet får stå i fokus för företagandet i större utsträckning.

Våge Svensson

Våge Svensson har under hela sin karriär varit verksam i Kronobergs och Sveriges näringsliv, där han varit en både aktad och uppskattad entreprenör och företagsledare sedan slutet av 1960-talet.

Forskarskola med entreprenörskap i fokus

Att vara företagare i efterkrigstidens Sverige var inte lätt. Den snabba tekniska och digitala utvecklingen i modern tid har så klart underlättat företagandet på många sätt sedan dess och Våge konstaterar att det just därför, paradoxalt nog, också kan vara svårt att hålla jämna steg.

FAKTA | Forskarskola

Våge Svenssons donation har banat vägen för etableringen av en helt ny forskarskola som syftar till att stödja små och medelstora företag i Kronoberg.

Donationen från Våge utgör en viktig initial finansiering för forskarskolan, och arbetet med att säkra ytterligare finansiering är redan på gång.
 
En forskarskola är en sammanhållen forskarutbildning där flera forskarstuderande och seniora forskare arbetar med projekt inom ett mer avgränsat område, med gemensamma kurser och seminarier.
 
Forskarskolan ska utveckla företags- och branschspecifik kompetens genom forskning, samtidigt som den kommer att bidra till att öka allmänna kunskaper inom området.
 
Fokus ligger på vad som skapar långsiktigt framgång i tider av stora teknikskiften för att skapa framgångsrika företag i Kronoberg.
 
Forskarskolan etableras gemensamt av fakulteten för teknik och Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet under 2024.

– En av de viktigaste framgångsfaktorerna för att utveckla ett företag är att förstå företagssjälen. Jag önskar att mitt bidrag till forskarskolan kan göra så att drivet och entreprenörskapet får stå i fokus för företagandet i större utsträckning. Och så vill jag gärna att de har så liten administration som möjligt! Det blir ofta alldeles för många och för långa möten och de mindre företagarna är goda förebilder här. De är alltid mera ”hands on”, eftersom de inte har tid att sitta i en massa långdragna businessmöten.

Utbildning skapar förståelse och civilekonomerna har en oerhört viktig roll för ett framgångsrikt företag. Man kan inte producera smör om det är bröd som efterfrågas.

Våge Svensson

Våge tog sin ingenjörsexamen från Högre Tekniskt Läroverk i Helsingborg 1960. Under åren på Atlas Copco insåg han att många av kollegorna hade dubbel kompetens; de var både ingenjörer och ekonomer.

Han förstod också varför, varpå Våge läste in och tentade av det som behövdes och fortsatte sedan studierna till civilekonom med företags- och nationalekonomi som huvudämnen.

Samarbete mellan teknik och ekonomi

Det är således ingen tillfällighet att forskarskolan, som inledningsvis ska sysselsätta fyra doktorander, är ett samarbete mellan fakulteten för teknik och Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet.

– Utbildning skapar förståelse och civilekonomerna har en oerhört viktig roll för ett framgångsrikt företag. Man kan inte producera smör om det är bröd som efterfrågas. Jag har lärt mig att utbildning är viktigt, men det är ännu viktigare att kombinera utbildning med erfarenhet.

Utbildning var annars ingen självklarhet i det Svenssonska hemmet. Mamma Edit gick sex år i folkskola, men drev ett mycket populärt bageri och café i bottenvåningen på Timsfors-villan familjen bodde i. Pappa Walter hade heller ingen utbildning att tala om, men var innovativ och driven med talang för det tekniska.

Jag är minst 20 år för gammal för att själv vara operativ, så det här är mitt sätt att ge tillbaka och göra en samhällsinsats för Kronoberg.

Våge Svensson

– Omständigheterna har fört mig dit jag ville i livet. Mina verksamheter har gått bättre än vad jag förväntat mig, så det här med donationen verkade vettigt. Det krävs både medvetenhet och målinriktning för en företagare att förstå utvecklingen och vad den innebär. Jag är minst 20 år för gammal för att själv vara operativ, så det här är mitt sätt att ge tillbaka och göra en samhällsinsats för Kronoberg.