Skogens värden

Linnéuniversitetet samlar unik skoglig och skogsindustriell forskning och utbildning. Med målet att ta ett helhetsgrepp över hela värdekedjan angriper vi dagens och morgondagens hållbarhetsutmaningar på ett systematiskt sätt. Från trädet i skogen, via utveckling och produktion till en lång och hållbar livstid för det som skapas. Skogens värden inkluderar såväl skogsbruk och träbyggnadsteknik som smart produktion, digitalisering och dataintensiva tillämpningar. Alltid med skogens betydelse för biologisk mångfald, turism, kulturarv och konstnärliga uttryck i åtanke.

Vår forskning gör skillnad

Responsive header image

Med det här stora och tvärvetenskapliga angreppssättet sticker vi ut i Sverige, kanske till och med i Europa.

Åsa Rydell Blom, docent i virkeslära
Åsa Rydell Blom och Johan Bergh

Åsa Rydell Blom och Johan Bergh: Unik forskningsmiljö ger kunskap om skogens många värden

Hållbarhet och biologisk mångfald tacklar framtidens klimatförändringar.

Unik forskningsmiljö ger kunskap om skogens många värden

För att lyckas skapa förändring och gå mot ett mer hållbart samhälle är det viktigt att akademin samverkar med industrin

Reza Hosseinpourpia, docent i skogliga biomaterial
Reza Hosseinpourpia

Reza Hosseinpourpia: Här blir världsledande kunskap till viktiga konkurrensfördelar för företagen

Flervetenskapligt samarbete inom forskning och utbildning mellan Ikea, Södra och Linnéuniversitetet skapar gemensam nytta och internationell synlighet.

Här blir världsledande kunskap till viktiga konkurrensfördelar för företagen