Reza Hosseinpourpia, Camilla Keen, Linda Wilkens

Här blir världsledande kunskap till viktiga konkurrensfördelar för företagen

I SAMARBETE Nr 1 2024 | Från det vajande trädet till det färdigsnickrade matbordet. Skogen är viktig för oss alla och vid institutionen för skog och träteknik bedrivs en bred forskning inom området. Klimatfrågan står i fokus och för att hitta smarta lösningar för en mer hållbar framtid har universitetet ett nära samarbete med bland andra Ikea och Södra.

Listan över skogens nyttor kan göras lång. Den är en av våra största naturresurser, och som kolsänka spelar den en viktig roll för att minska klimatpåverkan. Den är också en unik livsmiljö för allt från småkryp till svampar och en plats som ger oss vackra naturupplevelser och rekreation. Skogen spelar på olika sätt en viktig roll i våra liv, vilket gör forskningen inom området både angelägen och betydelsefull.

Kunskap blir till konkurrensfördelar

Reza Hosseinpourpia, docent i skogliga biomaterial
Reza Hosseinpourpia, docent i skogliga biomaterial.

Vid Linnéuniversitetet studerar man allt från hur skogen kan skyddas bättre från stormar och extremväder till hur man med hjälp av teknikutveckling kan ta fram energiråvaror från skogen och tillverka biodrivmedel. Forskningen är kopplad till många viktiga samhällsfrågor och institutionen för skog och träteknik är en betydelsefull mötesplats för både näringsliv, samhällsaktörer och akademi. Här pågår samverkansprojekt som ger värden för alla aktörer: företag kan omvandla kunskap till konkurrensfördelar samtidigt som akademin får ett snabbt gensvar på vad som fungerar i praktiken.

– För att lyckas skapa förändring och gå mot ett mer hållbart samhälle är det viktigt att akademin samverkar med industrin i de här frågorna. Vi kan producera bra forskningsrapporter och vetenskapliga artiklar, men det krävs ett nära samarbete med andra aktörer för att det ska hända saker i praktiken, säger Reza Hosseinpourpia som är docent i skogliga biomaterial.

Linda Wilkens, collaboration leader på Ikea
Linda Wilkens, collaboration leader på Ikea.

Han är inblandad i flera projekt vid universitetet där styrkor från den akademiska och den entreprenöriella världen kombineras. Ett exempel är The Bridge – ett unikt samarbete med möbeljätten Ikea och Sveriges största skogsägarförening Södra, med fokus på skogsbruk, innovation och hållbarhet. Linda Wilkens, collaboration leader på Ikea, har en koordinerande roll inom samverkansprojektet.

– Ikea har samarbetat aktivt med Linnéuniversitetet sedan 2009. Det var Ikeas grundare Ingvar Kamprad själv som initierade samarbetet, med ambitionen att stärka regionen och hitta sätt att jobba närmare akademin, säger hon och fortsätter:

– För lite mer än tre år sedan ingick vi ett nytt avtal där även Södra ingår och numera finns ett starkt fokus på skogens värde där vi vill bygga upp kompetens över gränser. Det är en storsatsning och en win winsituation då företag får tillgång till världsledande kunskap och akademin möjligheter till ökade externa medel, säger hon.

The Bridge

The Bridge är ett flervetenskapligt samarbete inom forskning och utbildning mellan Ikea, Södra och Linnéuniversitetet med fokus på skogsbruk, innovation och hållbarhet.

Inom samarbetet bidrar parterna exempelvis med föreläsningar, examensarbeten och olika praktiska projekt, samt finansierar forskartjänster och har ett stipendieprogram. Under hösten 2024 startar
även den nya masterutbildningen ”Skogsbruk för grön hållbar utveckling”. The Bridge inleddes 2009 som ett samarbete mellan Ikea och Linnéuniversitetet. Södra tillkom som samarbetspartner inom The Bridge 2020, och detta nya samarbete sträcker sig över tio år.

 

Camilla Keen är lärande- och utvecklingschef på Södra
Camilla Keen, lärande- och utvecklingschef på Södra.

Camilla Keen är lärande- och utvecklingschef på Södra och ansvarar för kompetensförsörjningen på skogsägarföreningen. Hon sitter med i samverkansgruppen för The Bridge och leder också den arbetsgrupp som sysslar med utbildning inom samarbetet.

– Med kraften från fler än 50 000 familjeskogsbruk jobbar Södra för att hitta bättre sätt att använda den svenska skogen. Och eftersom innovation är något man skapar tillsammans är forskning och samarbeten som The Bridge väldigt passande. I en tid när samhället behöver fler hållbara lösningar är våra gemensamma satsningar på innovation och kunskap en nyckel, säger hon.

Forskning och utbildning på skogsområdet behöver ha ett hållbarhetsfokus och utgå från ett helhetsperspektiv. Det menar Camilla Keen och säger att det i sin tur kräver en kombination av metoder och teorier inom allt från skogsskötsel till skogsråvarans egenskaper.

– Att samla dessa kompetenser under samma tak, så som vi gör inom The Bridge, är ett effektivt sätt att främja ett utbyte mellan akademi och industri för ökad konkurrenskraft, gemensam nytta och internationell synlighet. Linnéuniversitetet har en lång erfarenhet av tvärvetenskapliga samarbeten och här finns en bred kompetens och en ambition som är lik vår, som handlar om att lösa dagens och framtidens utmaningar.

Viktig samverkan kring miljövänliga lim

Att använda trä som material i hus eller möbler är klimatsmart då dessa lagrar koldioxid under hela sin livslängd – och en stor del av Reza Hosseinpourpias forskning är inriktad mot en ökad användning av träprodukter och utveckling av nya produkter från trä. Han forskar om hur man på ett hållbart sätt kan förbättra egenskaperna hos träet, exempelvis för att träprodukter ska kunna bli mer tåliga mot väder, svamp och vatten. Ett projekt handlar till exempel om hur man kan förbättra vattenbeständigheten hos träpaneler som fiberskivor genom att använda tallolja i stället för paraffinvax.

Rezas forskning handlar också om att ta fram nya miljövänliga lim. De flesta lim på marknaden i dag är framställda av fossil baserade material som är skadliga för både miljö och människor. Ungefär 25 procent av världens lim används i just tillverkning av möbler, konstruktionsmaterial och förpackningar.

– Vi forskar om hur vi kan ersätta dessa med lim av förnybara och fossilfria material och skapa en förståelse för hur de kan användas i olika branscher. Att ta fram biolim har hittills varit en utmaning, bland annat eftersom metoderna för att framställa de traditionella varianterna är så inarbetade inom industrin, säger Reza.

Linnéuniversitetet vill bli ledande inom detta forskningsområde. I arbetet med att skynda på utvecklingen av miljövänliga lim har man ett nära samarbete med Södra och Ikea som man analyserar olika lim tillsammans med i labbmiljö. Jan Olof Fechter, category area material and technique engineer på Ikea, har lång erfarenhet av att arbeta med material och innovation och är sedan en tid verksam i ett projekt vid universitetet som fått namnet BioGlue.

– Ikea söker nya hållbara lösningar och i det arbetet är miljö vänliga lim en viktig del som vi jobbat aktivt med sedan 2014. Det finns många bra idéer, men för att det ska passa Ikea och kunna implementeras industriellt måste de uppfylla många krav – allt från kapacitet till pris. Ett viktigt arbete är därför att skanna av marknaden och i labbmiljö sålla fram det som fungerar i praktiken, säger han.

Ikea skapar möbler för miljardtals människor över hela världen. Om de hittar biobaserade lim som de kan implementera i ännu större skala är det en viktig sak för klimatet.

– Med kunskap, pengar, energi och investerad tid kan vi tillsammans och på sikt skapa verklig förändring för minskade koldioxidutsläpp, säger Linda Wilkens.

BioGlue Centre

Linnéuniversitetet har, tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet och Kungliga Tekniska Högskolan, skapat kompetenscentret BioGlue Centre, en mångmiljonsatsning med visionen att bli världsledande inom forskningen om biobaserat lim.

På centret samverkar de tre universiteten med tolv företag inom industrin. Den totala budgeten under de första fem åren är cirka 110 miljoner kronor. Sveriges innovationsmyndighet Vinnova står för 36 miljoner av dessa medan de universitet och företag som deltar i projektet finansierar resterande del.