Välfärdens kärna

Hela den demokratiska kedjan, från opinionsbildning och val, till juridik och verkställande av politiska beslut, ingår i området välfärdens kärna. Vi har en stor bredd av professionsutbildningar och starka forskningsmiljöer bland annat inriktade på praktiknära skolforskning och socialt arbete för barn och unga. Utöver samhällsservice som polis, socialtjänst, skola och sjukvård finns här också Svenska kriminalpolitiska laboratoriet som kombinerar rättsvetenskap med polisiär forskning, kriminologi och socialt arbete.

Vår forskning gör skillnad

Responsive header image

Att tillhöra något, att duga och att kunna bidra till något är fundamentala existentiella behov som de flesta människor har, det är inte unikt för ungdomar som hamnat snett.

Torbjörn Forkby, professor i socialt arbete
Torbjörn Forkby

Torbjörn Forkby: ”Gängen är ett uttryck för ett samhälle i förändring”

Möt gängforskaren som är övertygad om att brottsförebyggande arbete börjar redan i förskolan.

Torbjörn Forkby: ”Gängen är ett uttryck för ett samhälle i förändring”
Helena Ackesjö

Helena Ackesjö: Fritids kan minska risken att barn rekryteras till gäng

"Ingången i det här projektet är rätt kaxig och kan säkert sticka lite i ögonen."

Helena Ackesjö: Fritids kan minska risken att barn rekryteras till gäng

Vi ser att de barn som behöver fritids allra mest ofta är de som inte får vara dä

Helena Ackesjö, docent i pedagogik

Den synliga brottsligheten, där unga killar går runt och skjuter med automatvapen, får med all rätt mycket uppmärksamhet. Men vi har också en dold brottslighet som hotar våra välfärdssystem och som är minst lika allvarlig.

Peter Lindström, professor i kriminologi
Peter Lindström

Peter Lindström: Tvärvetenskaplig forskning en nyckel till framgångsrik brottsbekämpning

Brottslighet är en mångfacetterad utmaning som blivit allt mer komplex, från synliga våldshandlingar till mer dolda, systemhotande former.

Tvärvetenskaplig forskning en nyckel till framgångsrik brottsbekämpning