Välfärdens kärna

Hela den demokratiska kedjan, från opinionsbildning och val, till juridik och verkställande av politiska beslut, ingår i området välfärdens kärna. Vi har en stor bredd av professionsutbildningar och starka forskningsmiljöer bland annat inriktade på praktiknära skolforskning och socialt arbete för barn och unga. Utöver samhällsservice som polis, socialtjänst, skola och sjukvård finns här också Svenska kriminalpolitiska laboratoriet som kombinerar rättsvetenskap med polisiär forskning, kriminologi och socialt arbete.

Responsive header image

Inspireras av våra forskare – och vår forskning

Att tillhöra något, att duga och att kunna bidra till något är fundamentala existentiella behov som de flesta människor har, det är inte unikt för ungdomar som hamnat snett.

Torbjörn Forkby, professor i socialt arbete
Torbjörn Forkby

The Change Maker – Torbjörn Forkby

Möt gängforskaren som är övertygad om att brottsförebyggande arbete börjar redan i förskolan

Torbjörn Forkby: ”Gängen är ett uttryck för ett samhälle i förändring”
Responsive header image

Forskning i fokus – Välfärdens kärna

Helena Ackesjö om alla barns rätt att gå på fritids

Helena Ackesjö: Fritids kan minska risken att barn rekryteras till gäng

Vi ser att de barn som behöver fritids allra mest ofta är de som inte får vara dä

Helena Ackesjö, docent i pedagogik

Den synliga brottsligheten, där unga killar går runt och skjuter med automatvapen, får med all rätt mycket uppmärksamhet. Men vi har också en dold brottslighet som hotar våra välfärdssystem och som är minst lika allvarlig.

Peter Lindström, professor i kriminologi
Peter Lindström

Forskning i fokus – Välfärdens kärna

Tvärvetenskaplig forskning avgörande för framgångsrik brottsbekämpning

Tvärvetenskaplig forskning en nyckel till framgångsrik brottsbekämpning

Nyheter