Vård och hälsa

Med en åldrande befolkning och högre krav på individualiserad vård står vårdsektorn inför stora utmaningar. Vård och hälsa samlar våra utbildningsprogram och knyter samman vårdvetenskaplig och medicinsk forskning. Inom området ryms såväl spetsforskning inom biomaterialkemi som vårdvetenskap med inriktning på akutvård, palliativ vård och vård av äldre kroniskt sjuka. En viktig satsning inom området är eHälsoinstitutet – mötesplatsen som verkar för en sund, kunskapsbaserad och ändamålsenlig användning av digital teknik inom vård och omsorg.

Responsive header image

Inspireras av våra forskare – och vår forskning

Forskningen inom hjärtstopp har av naturliga skäl varit väldigt fokuserad på överlevnad, men det finns inte så mycket kunskap om vad som händer efteråt.

Kristofer Årestedt, professor i vårdvetenskap
Kristofer Årestedt

Forskning i fokus – Vård och hälsa

iCARE – hjärtstoppsforskning med fokus på livskvalitet

Vilket liv väntar efter ett hjärtstopp?

Nyheter