Vård och hälsa

Med en åldrande befolkning och högre krav på individualiserad vård står vårdsektorn inför stora utmaningar. Vård och hälsa samlar våra utbildningsprogram och knyter samman vårdvetenskaplig och medicinsk forskning. Inom området ryms såväl spetsforskning inom biomaterialkemi som vårdvetenskap med inriktning på akutvård, palliativ vård och vård av äldre kroniskt sjuka. En viktig satsning inom området är eHälsoinstitutet – mötesplatsen som verkar för en sund, kunskapsbaserad och ändamålsenlig användning av digital teknik inom vård och omsorg.

Vår forskning gör skillnad

Responsive header image

Forskningen inom hjärtstopp har av naturliga skäl varit väldigt fokuserad på överlevnad, men det finns inte så mycket kunskap om vad som händer efteråt.

Kristofer Årestedt, professor i vårdvetenskap
Kristofer Årestedt

Kristofer Årestedt: Vilket liv väntar efter ett hjärtstopp?

Varje år drabbas runt 10 000 personer i Sverige av hjärtstopp. Närstående glöms ofta bort av vården. Vi sätter överlevarnas livskvalitet i fokus.

Vilket liv väntar efter ett hjärtstopp?