med anledning av corona

Coronaviruset och Covid-19: Information till studenter

Välkommen till Linnéuniversitetet – lite på avstånd! Vi har viss undervisning i våra lokaler, men för att begränsa spridningen av coronaviruset kommer en stor del undervisningen att ske digitalt. Du som är ny på universitetet har mer undervisning på plats än du som redan har kommit in i universitetsstudierna. Information om vad som gäller för just din kurs får du av din program- eller kursansvarig.

Sidan uppdaterades senast kl 09:45 den 27 oktober.

Som student är du välkommen att vistas i våra lokaler och att använda de resurser som finns här. Universitetsbiblioteket är exempelvis öppet som vanligt. Några tips för att undvika trängsel:

  • Kom i god tid till föreläsningar, seminarier och tentor.
  • Följ de anvisningar och markeringar som finns uppsatta i lokalerna.
  • Gå in i salen direkt om den är tom.

Tack för att du tvättar händerna regelbundet, stannar hemma om du har minsta lilla symptom och håller avstånd! Tillsammans kan vi stoppa smittspridningen!

Regeringen meddelade den 29 maj att universitet och högskolor får övergå till mer av undervisning på campus. Men lärosätena har ett ansvar att anpassa undervisningen och minska smittspridning. Det ligger också ett stort personligt ansvar ligger på dig som student. Att klara av sina studier men också att stanna hemma vid minsta tecken på sjukdom, testa dig, hålla avstånd och tvätta händerna. Regeringens besked gäller tills vidare, men om situationen förändras så är de redo att vidta åtgärder.

Kort om den här sidan

Här finns vanliga frågor och svar kring coronaviruset och sjukdomen Covid-19. Linnéuniversitetet följer Folkhälsomyndighetens och utrikesdepartementets rekommendationer och har en krisledningsgrupp som arbetar med frågorna och noga följer händelseutvecklingen.

FAQ för dig som student

FAQ allmänna frågor

Länkar till andra myndigheter