med anledning av corona

Coronaviruset och covid-19: Information till studenter

All undervisning och alla examinationer som kan genomföras i digital form ska vara digitala. Fysisk undervisning och examination ska enbart ske i de fall där det är nödvändigt. Det har nu rektor beslutat. Beslutet gäller som längst till och med den 28 mars (det vill säga halva vårterminen). Ändrar myndigheterna sina rekommendationer och beslut med anledning av covid-19 kan universitetet också behöva ändra det här beslutet.

Smittspridningen ökar återigen kraftigt och regeringen gick den 18 december ut med skärpta nationella riktlinjer. De uppmanar alla att vara extra försiktiga och att undvika trängsel och grupperingar.

Universitetets lokaler är fortsatt öppna liksom universitetsbiblioteket. Se universitetsbibliotekets öppettider här.

Vi är extra uppmärksamma på hur många besökare som är på plats samtidigt i våra lokaler. Vi har också vaktbolag som fortsätter att vistas i lokalerna och vara uppmärksamma på och hantera eventuell trängsel. 

Sidan uppdaterades senast kl 08:20 den 15 februari.

För närvarande är cirka 95 procent av all undervisning och alla examinationer digitala, men vi arbetar för att öka den andelen ännu mer. 

Linnéuniversitetet följer de nationella och lokala föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer som beslutas av Folkhälsomyndigheten eller regeringen för att minska smittspridningen. Gränsen om maximalt åtta personer vid allmän sammankomst omfattar dock inte undervisning, examination eller annan intern verksamhet vid universitet och högskolor. Linnéuniversitetet har valt att även fortsättningsvis begränsa antalet deltagare vid sammankomster inom universitetet till maximalt 50 personer.

Vi uppmanar dig som är student och inte har schemalagd undervisning att i största möjliga mån plugga hemifrån. Våra lokaler är dock fortsatt öppna, till exempel har universitetsbiblioteket öppet men med begränsade öppettider. 

I övrigt gäller myndigheternas rekommendationer.
 
 
Kort om den här sidan

FAQ: Hösten -20 och våren -21

 

FAQ: Symptom, testning och bekräftad covid-19

FAQ: Mitt eget ansvar som student

FAQ: Studier och undervisning

FAQ: Universitetets beredskap

Länkar till andra myndigheter