Stockholm Furniture and Light Fair

Design

Vill du använda design för att göra skillnad i världen? Då är detta rätt examen för dig. På institutionen för design arbetar vi med studenter som är intresserade av att skapa förändring i världen genom design.

 

Institutionen för design erbjuder fyra program: kandidatprogrammet Design+Change, kandidatprogrammet Visual Communication+Change, masterprogrammet Design+Change och masterprogrammet Innovation genom ekonomi, teknik och design. Programmen ges på engelska och vi välkomnar studenter från hela världen.

I formandet av våra framtider kommer designer att möta utmaningar av ett helt annat slag än de utmaningar som konventionella formgivare ställdes inför under nittonhundratalet. Faktum är att formgivarens roll kommer att – och bör – förändras.

Våra program fokuserar på att skapa hållbar förändring genom design, och förbereder på så sätt för en rad nya såväl som etablerade karriärer i världen, där du kan använda dina kreativa färdigheter på basis av din förståelse för hållbarhetens komplexitet.

Studenter som läst något av våra program har gått vidare till att jobba på designföretag; inom människorättsorganisationer, konst- och kulturorganisationer och icke-statliga organisationer; i politiska partier; vid förlag och inom satsningar som drivs av lokalsamhällen eller kommuner. Det finns också de som har startat egna företag, medan ytterligare andra pluggar vidare på master- eller forskarnivå vid prestigefyllda svenska universitet.

 

 

Varför + Change?

”Change” betyder ju ’förändring’, och förändring finns väl redan underförstått i design? Ja, visst är det så – design innebär ju att man ger form åt nya produkter (och böcker, kampanjer, tjänster, system och en massa annat) och därmed också formar och ändrar beteenden, attityder och till och med sätt att se på världen vi lever i.

Idag finns det en global insikt om att världen är i kris – socialt såväl som i fråga om miljön. Vi vet även att mänskliga beteenden – speciellt den överkonsumtion som ofta går hand i hand med design – driver på den ohållbara utvecklingen. I våra +Change-program vill vi lyfta fram den potential som design har att påverka och skapa förändring genom anpassning, utveckling och revolution. Att skapa förändring med hjälp av design kan handla om initiativ riktade mot produkter, system eller världsåskådningar. Vi kan välja att använda design för att skapa förändring lokalt, regionalt eller globalt, med fokus på miljö, ekonomi, hälsa eller jämlikhet – eller på alla dessa aspekter på en gång. +Change innebär kort och gott att vi använder formgivning och formgivningens kreativitet till att bygga vidare mot en mer hållbar framtid.

Våra utbildningar

Våra utbildningar är mycket internationella. Som en av våra 150 studenter kommer du att vara en del av en grupp som kännetecknas av mångfald och du kommer att förberedas väl för en internationell karriär inom design. Du och dina kursare kommer att möta internationella lärare och andra yrkesutövare under era studier, och det är lätt att åka på utbyten (för studenter såväl som för lärare), tack vare våra olika internationella avtal.

Du kan läsa mer om våra program och hur du ansöker genom att klicka på länkarna till de program du tycker verkar intressanta. Antagningen sker genom en särskild antagningsprocess som utgår från portfoliobedömning och ibland även intervjuer. När du har slutfört utbildningen med godkänt resultat får du antingen en konstnärlig kandidatexamen i design eller en konstnärlig masterexamen i design.

Mer om institutionen för design

Lärarna vid institutionen för design består av ca 30 formgivare, konsthistoriker och konstnärer. Institutionen har även ett stort antal gästföreläsare som är specialiserade inom bland annat konst, design, konsthistoria, hållbar utveckling, ekologi, media och teknologi, sociologi, etnologi, filosofi, historia, teknik, ekonomi och marknadsföring.