Stockholm Furniture and Light Fair

Design

Hos oss får du möjlighet att påverka människors vardag och livskvalité. Kreativa och innovativa problemlösningar får stort spelrum i våra utbildningar och skapar en dynamisk och berikande studiemiljö. Din personliga utveckling är i fokus och dina idéer får möjlighet att växa.


Vår pedagogik är starkt knuten till designteori, designmetoder och designprocesser som vi kombinerar med olika aktiviteter och sammanhang. Vi vill utveckla din förmåga att reflektera och kritiskt granska design ur många olika perspektiv.

Vi finns mitt i Småland med många möjligheter att samverka med regionala företag och organisationer. Vi finns också ute i världen. Alla studenter har möjlighet att ansöka om att studera en termin utomlands vid något av våra partneruniversitet. Varje år kommer också studenter från hela världen till oss för att ta del av våra internationella kurser.

Varför + Change?

'Change' betyder förändring. Är inte all design förändring då? Jo, genom design ger vi ju form formar åt nya produkter (och böcker, kampanjer, tjänster, system och mycket mer). Genom dessa formar och förändrar vi också beteenden, attityder och till och med världsbilder.

Idag är det både formellt och globalt erkänt att våra ekologiska system, men och de sociala, befinner sig i ett kritiskt tillstånd. Vi vet också att mänskliga aktiviteter – och inte minst design, samt associerad överkonsumtion – driver ohållbarheten.

Genom + Change vill vi understryka just designens förändringspotential och också utvidga den. Change omfattar olika grader och perspektiv på förändring, såsom anpassning, evolution och revolution. Att förändra genom design kan handla om initiativ inriktade på produkter, system eller världsbilder. Vi kan välja att använda design för att förändra på lokal, regional eller global nivå, och med fokus på ekologi, ekonomi, mänsklig hälsa och rättvisa, eller alltihop samtidigt. Sammanfattningsvis handlar + Change om att målmedvetet använda design, och dess unika inneboende kreativitet, för att åstadkomma förändringar i riktning mot hållbara framtider.

Programansvariga

Design + Change

Eric Snodgrass
E-post: eric.snodgrass@lnu.se


Visual Communication + Change

Cassandra Troyan 
E-post: cassandra.troyan@lnu.se

Masterprogram i design
Zeenath Hasan
E-post: zeenath.hasan@lnu.se


Masterprogrammet Innovation genom ekonomi, teknik och design – inriktning design

Miguel Salinas
Telefon: 0470-70 87 48
E-post: miguel.salinas@lnu.se


Designprogrammet – inriktning hållbar utveckling

Stephanie Carleklev
Telefon: 0725-60 62 14
E-post: stephanie.carleklev@lnu.se
(Programmet hade intag sista året 2014)


Designprogrammet – inriktning produktdesign

Ole Victor
Telefon: 070-7746030
E-post: ole.victor@lnu.se
(Programmet hade intag sista året 2014)


Reklam, grafisk design och visuell kommunikation

Tobias Svensén
Telefon: 0480-44 67 23
E-post: tobias.svensen@lnu.se
(Programmet hade intag sista året 2014)

Internationella möjligheter för studenter

Att tillbringa en eller flera terminer under sin studietid vid utländskt lärosäte eller inom utlandspraktik är en erfarenhet som ger dina studier ett mervärde på många plan. Utlandsstudier leder till att du utvecklas både personligen och akademiskt och tiden utomlands kan också vara en riktigt bra merit i framtida jobbsökande.

Internationella partneruniversitet

Institutionen för design har många partneruniversitet runtom i världen. Nedan finner du en lista med samtliga avtalsuniversitet uppradade efter land. Om du har frågor om möjligheterna till utlandsstudier vid universiteten, hör gärna av dig till kontaktpersonerna som nämns vid respektive lärosäte.

Belgien

Chile

Finland

Italien

Kina

Storbritannien

Turkiet

Tyskland

USA

Universitetsövergripande avtal