Stockholm Furniture and Light Fair

Design

Hos oss får du möjlighet att påverka människors vardag och livskvalité. Kreativa och innovativa problemlösningar får stort spelrum i våra utbildningar och skapar en dynamisk och berikande studiemiljö. Din personliga utveckling är i fokus och dina idéer får möjlighet att växa.


Vår pedagogik är starkt knuten till designteori, designmetoder och designprocesser som vi kombinerar med olika aktiviteter och sammanhang. Vi vill utveckla din förmåga att reflektera och kritiskt granska design ur många olika perspektiv.

Vi finns mitt i Småland med många möjligheter att samverka med regionala företag och organisationer. Vi finns också ute i världen. Alla studenter har möjlighet att ansöka om att studera en termin utomlands vid något av våra partneruniversitet. Varje år kommer också studenter från hela världen till oss för att ta del av våra internationella kurser.

Varför + Change?

'Change' betyder förändring. Är inte all design förändring då? Jo, genom design ger vi ju form formar åt nya produkter (och böcker, kampanjer, tjänster, system och mycket mer). Genom dessa formar och förändrar vi också beteenden, attityder och till och med världsbilder.

Idag är det både formellt och globalt erkänt att våra ekologiska system, men och de sociala, befinner sig i ett kritiskt tillstånd. Vi vet också att mänskliga aktiviteter – och inte minst design, samt associerad överkonsumtion – driver ohållbarheten.

Genom + Change vill vi understryka just designens förändringspotential och också utvidga den. Change omfattar olika grader och perspektiv på förändring, såsom anpassning, evolution och revolution. Att förändra genom design kan handla om initiativ inriktade på produkter, system eller världsbilder. Vi kan välja att använda design för att förändra på lokal, regional eller global nivå, och med fokus på ekologi, ekonomi, mänsklig hälsa och rättvisa, eller alltihop samtidigt. Sammanfattningsvis handlar + Change om att målmedvetet använda design, och dess unika inneboende kreativitet, för att åstadkomma förändringar i riktning mot hållbara framtider.