Drop- in Sök- och skrivhjälp, online via Zoom torsdagar kl 12-14

På grund av Corona/COVID-19 erbjuder biblioteket Drop in Sök- och skrivhjälp online via e-mötesverktyget Zoom istället för på plats i biblioteket.

Fr o m 3 september höstterminen 2020, öppnar återigen Drop in Sök- och skrivhjälp, välkommen. 

Bibliotekarier och texthandledare finns på plats via Zoom för att svara på frågor om sökstrategier, akademiskt skrivande, muntlig presentationsteknik och studieteknik. Du kan till exempel få hjälp med att hitta bra sökord, ställa frågor om referenshantering, diskutera olika lässtrategier samt resonera om språk och textstruktur. Observera att vi inte har möjlighet att läsa igenom din text vid mötet.

Länk till Drop-in Sök- och skrivhjälp

Vid mötets början behöver du aktivera mikrofon och kamera på din dator.