Kalmar slott i bakgrunden och dator med eHälsodagarna på skärmen
- Heldag

SLS eHälsodagar 2020

eHälsa - vision, frustration, inspiration.
Varmt välkomna till Kalmar och eHälsodagarna den 24-25 mars 2020. E-Hälsodagarna är ett samarbete mellan Svenska Läkaresällskapet (SLS) och eHälsoinstitutet vid Linnéuniversitetet i Kalmar.

Två dagar med fortbildning om eHälsa
SLS eHälsodagar 2020 inleds med en utbildningsdag tisdagen den 24 mars och efterföljs av SLS årliga inspirationsdag om eHälsa onsdagen den 25 mars. På kvällen den 24 mars anordnas en gemensam middag. Det går bra att delta ena eller båda dagarna och möjlighet att följa den 25 mars från kl 10.00 via videolänk.

Utbildningsdagen innehåller en allmän introduktion till ämnet e-hälsa följt av specifika moment på både nybörjarnivå och fortsättningsnivå – utformat efter önskemål från SLS medlemmar. Bland ämnena finns AI, big data, algoritmer, terminologi, kopplingen mellan kvalitetsregister och kunskapsstyrning med mera. Inspirationsdagen innehåller framåtblick med olika aspekter på eHälsa med en rad konkreta exempel och uppföljning med politiker och myndigheter om vad som hänt sedan föregående inspirationsdag.

Väl mött!
Göran Petersson
Ordförande Svenska Läkaresällskapets kommitté för eHälsa
Seniorprofessor hälsoinformatik, Linnéuniversitetet

Läs artikeln "Ola möter Göran i ett samtal om eHälsa" på Svenska Läkaresällskapets hemsida.

- Heldag Göran Petersson Lägg till i din kalender