Linnaeus University Centre for Ecology and Evolution in Microbial model Systems (EEMiS)

EEMiS är en spetsforskningsmiljö som studerar ekologiska och evolutionära interaktioner från land till hav. Med forskningskompetens som täcker in hela Östersjöns näringskedja från minsta mikroorganismer till fiskar och fåglar utgör EEMiS Linnéuniversitetets största forskningscenter.

Vår forskning

Östersjön är en känslig vattenmassa som är starkt påverkad av mänskliga aktiviteter i de omgivande länderna.

Även om det är ett enskilt akvatiskt system som vi forskar om, skiljer det sig inte i grunden från andra akvatiska ekosystem. De processer som ligger bakom växelverkan mellan organismer och de storskaliga effekter dessa kan ha på ekosystemens funktion är i stora delar desamma. Genom att studera Östersjön bidrar Linnaeus  Univeresityt Centre for Ecology and Evolution in Microbial model Systems, EEMiS, med resultat och kunskap av global betydelse.

Forskargrupper

Forskningsprojekt

Nyheter

Medarbetare

Inom EEMiS arbetar ett sextiotal medarbetare. Detta inkluderar studenter, forskarstuderande, laboratorietekniker, kommunikatör, postdoks, samt forskningsledare.