eHälsoinstitutet

eHälsoinstitutet arbetar med forskning, utvärdering, samverkan och utbildning inom eHälsa, dvs. digitalt stöd för att stärka individen samt höja kvalitet och effektivitet inom hälsa, vård, medicin och omsorg.

eHälsoinstitutet gör skillnad

Kalender

Nyheter

Forskningsseminarier eHälsa 

Forskare och doktorander som presenterar forskning och studier inom eHälsa

eHälsoinstitutet, plattform eHälsa och DISA eHealth vid Linnéuniversitetet bjuder in allmänhet, akademiker, yrkesverksamma vid kommun, landsting, regioner, myndigheter och andra intresserade till forskningsseminarier eHälsa. Forskare och doktorander från Linnéuniversitetet och andra lärosäten presenterar och diskuterar det senaste inom eHälsa. 


FILM: Se tidigare inspelade forskningsseminarier eHälsa 


I följande kategorier:

Utbildning

eHälsoinstitutet har medarbetare inom olika professioner och discipliner (skiftande beroende på aktuella projekt). Därmed har eHälsoinstitutet en bred och djup kompetens inom eHälsa, som vi vill dela med oss av och sprida för att öka andras kompetens inom eHälsa.

Projekt

Publikationer

eHälsoinstitutet bedriver forskning och utvärderingsprojekt inom eHälsa. Här kan ni läsa rapporter, forskningsartiklar, avhandlingar och konferensbidrag publicerade vid eHälsoinstitutet.

Om eHälsoinstitutet

eHälsoinstitutet

eHälsoinstitutet främjar hälsa genom att utvärdera användningen av digitalt stöd inom hälsa, medicin, vård och omsorg. eHälsoinstitutet bildades 2002 av dåvarande Apoteket AB, Högskolan i Kalmar, Landstinget och Regionförbundet i Kalmar län. Professur i hälsoinformatik med läkemedelsvetenskap inrättades 2007.