eHälsoinstitutet

eHälsoinstitutet är en mötesplats för forskning, utvärdering, samverkan och utbildning inom e-hälsa, dvs. digitalt stöd för att stärka individen samt höja kvalitet och effektivitet inom hälsa, vård, medicin och omsorg.

eHälsoinstitutet vid Linneuniversitetet verkar för en sund, kunskapsbaserad och ändamålsenlig användning av digital teknik inom vård och omsorg. Vi arbetar med kunskap om hur den digitala tekniken kan göra vården och omsorgen mer personcentrerad, säker och långsiktigt hållbar.

eHälsoinstitutet är en dynamisk, tvärvetenskaplig kunskaps- och lärandemiljö som erbjuder utbildningar och seminarier inom e-hälsa. Vi driver forsknings- och utvärderingsprojekt med fokus på användar- och medborgarnytta. Dessutom erbjuder vi fristående kurser, masterprogram och uppdragsutbildningar inom e-hälsa.

Våra kurser och utbildningar

Cheferna i omsorgsförvaltningen sitter runt ett bord.
Cheferna i omsorgsförvaltningen i Kalmar kommun går uppdragsutbildningen "Förändringsledning och Verksamhetsutveckling i Offentlig Sektor".

Aktuellt

Vår forskning

eHälsoinstitutet har en bred forskningsansats – med fokus på läkemedelsanvändning, införande av digital teknik och Big Data – och samarbetar med en av de främsta forskningsmiljöerna vid Linnéuniversitetet, Linnæus University Centre for Data Intensive Sciences and Applications (DISA).

Forskningsseminarier e-hälsa

Forskare hösten 2022
eHälsoinstitutet och DISA eHealth vid Linnéuniversitetet bjuder in forskare, interna och externa från olika lärosäten i Sverige, för att populärvetenskapligt berätta om sin forskning inom e-hälsa. Akademiker, föreningar, patienter, intresserad allmänhet och yrkesverksamma inom kommun, region och myndigheter bjuds in som åhörare.

Program: Forskningsseminarier e-hälsa, våren 2023

19/1   Tora Hammar och Olle Björneld Kartläggning och analys av läkemedelsrisker – Hur kan maskininlärning förbättra prediktioner?Anmäl dig här

9/2   MD Shafiqur Rahman Jabin & Ding Pan Health information technology affecting care management of multiple patients Anmäl dig här

16/3 Anna Nordström Healthy ageing through digital health transformation? Anmäl dig här 

20/4 Cecilia Dautovic Bergh “Kartläggning av patientpopulation, sökorsaker och behandlingsutfall i Mendly, leverantör av asynkron chatt-baserad KBT´(Svenska) Anmäl dig här

1/6 Digital Konferens (Heldag): Röster från verksamheten, examensarbeten inom e-hälsa och välfärdsteknik, Masterstudenter vid Linnéuniversitetet och Mälardalens universitet erbjuder korta presentationer av ny kunskap inom fältet e-hälsa och hälso- och välfärdsteknik. Läs mer om konferensen här

Om eHälsoinstitutet

eHälsoinstitutet

eHälsoinstitutet främjar hälsa genom att utvärdera användningen av digitalt stöd inom hälsa, medicin, vård och omsorg. eHälsoinstitutet bildades 2002 av dåvarande Apoteket AB, Högskolan i Kalmar, Landstinget och Regionförbundet i Kalmar län.