eHälsoinstitutet

eHälsoinstitutet är en mötesplats för forskning, utvärdering, samverkan och utbildning inom e-hälsa, dvs. digitalt stöd för att stärka individen samt höja kvalitet och effektivitet inom hälsa, vård, medicin och omsorg.

eHälsoinstitutet vid Linneuniversitetet verkar för en sund, kunskapsbaserad och ändamålsenlig användning av digital teknik inom vård och omsorg. Vi arbetar med kunskap om hur den digitala tekniken kan göra vården och omsorgen mer personcentrerad, säker och långsiktigt hållbar.

eHälsoinstitutet är en dynamisk, tvärvetenskaplig kunskaps- och lärandemiljö som erbjuder utbildningar och seminarier inom e-hälsa. Vi driver forsknings- och utvärderingsprojekt med fokus på användar- och medborgarnytta. Dessutom erbjuder vi fristående kurser, masterprogram och uppdragsutbildningar inom e-hälsa.

Våra kurser och utbildningar

Cheferna i omsorgsförvaltningen sitter runt ett bord.
Cheferna i omsorgsförvaltningen i Kalmar kommun går uppdragsutbildningen "Förändringsledning och Verksamhetsutveckling i Offentlig Sektor".

Aktuellt

Rapport: Nationella läkemedelslistan

Film: Tora Hammar forskningspresentation kring rapporten ”Vilka förväntningar har personal och patienter på Nationella läkemedelslistan?”

 

Nu släpps eHälsoinstitutets rapport Vilka förväntningar har personal och patienter på Nationella läkemedelslistan?”från forskningsprojektet om Nationella läkemedelslistan (NLL) som genomförts på uppdrag av E-hälsomyndigheten.

Läs hela rapporten i PDF här
Läs mer om forskningsprojektet här
Film: Se Tora Hammars forskningspresentation kring rapporten, ovan eller här

Intervjuer: 
Läs intervjun i Svensk Farmaci
här
Se intervjun i 2025-podden här    

Vår forskning

eHälsoinstitutet har en bred forskningsansats – med fokus på läkemedelsanvändning, införande av digital teknik och Big Data – och samarbetar med en av de främsta forskningsmiljöerna vid Linnéuniversitetet, Linnæus University Centre for Data Intensive Sciences and Applications (DISA).

Forskningsseminarier e-hälsa

Forskare hösten 2021
eHälsoinstitutet och DISA eHealth vid Linnéuniversitetet bjuder in forskare, interna och externa från olika lärosäten i Sverige, för att populärvetenskapligt berätta om sin forskning inom e-hälsa. Akademiker, föreningar, patienter, intresserad allmänhet och yrkesverksamma inom kommun, region och myndigheter bjuds in som åhörare.

Program: Forskningsseminarier e-hälsa hösten 2021


16/9
 Henrik Nilsson  ”Terminologi och e-hälsa: syn och synk?” Film: Se hela seminariet.  

7/10    MD Shafiqur Rahman Jabin  What is a digital health testbed? Film: Se hela seminaret.

11/11  Tora Hammar ”Vilka förväntningar har personal och patienter på Nationella läkemedelslistan?  Film: Se hela seminaret. 

9/12  Thomas Sjöström När det digitala rummet möter det sociala - ett rumsligt
perspektiv på implementeringen av e-hälsa Film: Se hela seminariet här.  

OBS: På grund av rådande pandemi kommer vårens forskningsseminarier endast hållas på distans via webben. En zoomlänk och instruktioner skickas ut till anmälda en dag innan respektive forskningsseminarium. 

Om eHälsoinstitutet

eHälsoinstitutet

eHälsoinstitutet främjar hälsa genom att utvärdera användningen av digitalt stöd inom hälsa, medicin, vård och omsorg. eHälsoinstitutet bildades 2002 av dåvarande Apoteket AB, Högskolan i Kalmar, Landstinget och Regionförbundet i Kalmar län.