eHälsoinstitutet

eHälsoinstitutet arbetar med forskning, utvärdering, samverkan och utbildning inom eHälsa, dvs digitalt stöd för att stärka individen samt höja kvalitet och effektivitet inom hälsa, vård, medicin och omsorg.

eHälsoinstitutet gör skillnad

eHälsoinstitutet vid Linneuniversitetet verkar för en sund, kunskapsbaserad och ändamålsenlig användning av digital teknik inom vård och omsorg. Vi arbetar med kunskap om hur den digitala tekniken kan göra vården och omsorgen mer personcentrerad, säker och långsiktigt hållbar.

eHälsoinstitutet är en dynamisk, tvärvetenskaplig kunskaps- och lärandemiljö som erbjuder utbildningar och seminarier inom eHälsa. Vi driver forsknings- och utvärderingsprojekt med fokus på användar- och medborgarnytta. Dessutom erbjuder vi fristående kurser och masterprogram inom eHälsa.

eHälsoinstitutet har en bred forskningsansats – med fokus på läkemedelsanvändning, införande av digital teknik och Big Data – och samarbetar med en av de främsta forskningsmiljöerna vid Linnéuniversitetet, Linnæus University Centres DISA – data intensive sciences and applications.

Följ oss gärna på Twitter

Aktuellt

Nils, Monika, Johanna och Viktor är vårens föreläsare

Vårens forskningsseminarer eHälsa 2019

Forskningsseminarierna sänds live här

18/1   Monika Jurkeviciute, “Standards and reality: the yin and yang in evaluation in eHealth”

15/2  Nils Schömström, Från pappersjournaler till eHälsa, Varför får vi det inte att fungera som vi vill?

29/3  Johanna Tell, “Implementering och användning av webbaserade nationella
riktlinjer inom barnhälsovården”

12/4  Viktor Kaldo, “Psykologisk behandling via Internet – historiska genombrott och framtida utveckling.”

Se tidigare forskningsseminarier 

Se våra liveinspelningar med forskare och doktorander som presenterar den senaste forskningen inom området eHälsa.

 

Standards and reality: the yin and yang in evaluation of eHealth

Standards and reality: the yin and yang in evaluation of eHealth

 

Hur kan vi med enkla medel förbättra medicinsk rådgivning på distans?

Doktorand Martin Östlund berättar om sin forskning kring hur vi kan förbättra medicinsk rådgivning på distans

 

 

Ökad risk för utanförskap hos äldre när samhället digitaliseras

Film: Ökad risk för utanförskap hos äldre när samhället digitaliseras

 

Utvärderingsexpert Evert Vedung: Tre nya vågor av utvärdering sedan 2010

Utvärderingsexpert Evert Vedung berättar om nyheter och trender inom utvärdering


Forskarteam utvecklar app för att minska språkbarriärerna i vården

Jean Stevenson Ågren, forskare som tidigare arbetat som barnmorska


Anhöriga glöms bort när vården och samhället fokuserar på individen

Anhöriga glöms bort när vården och samhället fokuserar på individen

Vissa läkemedel orsakar benskörhet

Doktorand Ola Nordqvist berättar om sin påbörjade forskning kring D-vitaminminbrist och vissa läkemedel som kan orsaka benskörhet.

 

Hur kan vi förbättra digital samverkan i vården?

Forskare och konsult Sten-Erik Öhlund håller i sitt forskningsseminarium om hur vi kan förbättra digital samverkan i vården.

Var femte äldre stängs ute när samhället digitaliseras

Forskare Dino Viscovi presenterar sin nya forskning som visar att var femte äldre stängs ute när samhället digitaliseras.Se program med vårens föreläsare forskningsseminarier eHälsa 2019.

Utbildning

eHälsoinstitutet har medarbetare inom olika professioner och discipliner (skiftande beroende på aktuella projekt). Därmed har eHälsoinstitutet en bred och inom vissa områden djup kompetens inom eHälsa, som vi vill dela med oss av och sprida för att öka andras kompetens inom eHälsa. Flera av medarbetarna har omfattande erfarenhet av undervisning inom sina respektive områden.

 

  Projekt

eHälsoinstitutet driver flera forsknings- och utvärderingsprojekt inom hälsoområdet med uppdragsgivare som myndigheter, kommuner, landsting, företag och organisationer.

Vi driver också egna samverkans- och forskningsprojekt med externa finansiärer så som Familjen Kamprads stiftelse, Vinnova och Tillväxtverket.

Publikationer

eHälsoinstitutet bedriver forskning och utvärderingsprojekt inom eHälsa. Här kan ni läsa rapporter, forskningsartiklar, avhandlingar och konferensbidrag publicerade vid eHälsoinstitutet.

Om eHälsoinstitutet

eHälsoinstitutet

eHälsoinstitutet främjar hälsa genom att utvärdera användningen av digitalt stöd inom hälsa, medicin, vård och omsorg. eHälsoinstitutet bildades 2002 av Apoteket AB, Högskolan i Kalmar, Landstinget och Regionförbundet i Kalmar län. Professur i hälsoinformatik med läkemedelsvetenskap inrättades 2007.