eHälsoinstitutet

eHälsoinstitutet arbetar med forskning, utvärdering, samverkan och utbildning inom eHälsa, dvs digitalt stöd för att stärka individen samt höja kvalitet och effektivitet inom hälsa, vård, medicin och omsorg.

eHälsoinstitutet gör skillnad

eHälsoinstitutet vid Linneuniversitetet verkar för en sund, kunskapsbaserad och ändamålsenlig användning av digital teknik inom vård och omsorg. Vi arbetar med kunskap om hur den digitala tekniken kan göra vården och omsorgen mer personcentrerad, säker och långsiktigt hållbar.

eHälsoinstitutet är en dynamisk, tvärvetenskaplig kunskaps- och lärandemiljö som erbjuder utbildningar och seminarier inom eHälsa. Vi driver forsknings- och utvärderingsprojekt med fokus på användar- och medborgarnytta. Dessutom erbjuder vi fristående kurser och masterprogram inom eHälsa.

eHälsoinstitutet har en bred forskningsansats – med fokus på läkemedelsanvändning, införande av digital teknik och Big Data – och samarbetar med en av de främsta forskningsmiljöerna vid Linnéuniversitetet, Linnæus University Centres DISA – data intensive sciences and applications.

Följ oss gärna på Twitter

Aktuellt

eHälsoinstitutets forskningsseminarium inom eHälsa

15/12 Hur får vi mer tid till patienterna?
2/2     Var femte äldre stängs ute i det digitala samhället
9/3     Bättre vård när patienter är delaktiga
13/4   Hur kan vi förbättra digital samverkan i vården?
4/5     Läkemedel mot epilepsi ökar risken för benskörhet
1/6     Utmaningar och möjligheter med mobil hälsa

Läs mer om vår serie forskningsseminarium eHälsa

Film: Ny forskningen inom eHälsa 

eHälsoinstitutet har startat en serie forskningsseminarier inom eHälsa. Se våra liveinspelningar med forskare och doktorander som presenterar den senaste forskningen inom området eHälsa.

Hur kan vi förbättra digital samverkan i vården?

Forskare och konsult Sten-Erik Öhlund håller i sitt forskningsseminarium om hur vi kan förbättra digital samverkan i vården.

 
Se program för vårens forskningsseminarier eHälsa 2018.

Var femte äldre stängs ute när samhället digitaliseras

Forskare Dino Viscovi presenterar sin nya forskning som visar att var femte äldre stängs ute när samhället digitaliseras.


Se program för vårens forskningsseminarier eHälsa 2018
Hur får vi mer tid till patienterna? 

Vården lägger idag mycket tid och resurser på att manuellt mata in information i kvalitetsregister. Doktorand Olle Björneld presenterar sin påbörjade forskning kring hur vi kan få ett bättre och effektivare nyttjande av kvalitetsregister.Se program med vårens forskningsseminarier eHälsa 2018.

Utbildning

eHälsoinstitutet har medarbetare inom olika professioner och discipliner (skiftande beroende på aktuella projekt). Därmed har eHälsoinstitutet en bred och inom vissa områden djup kompetens inom eHälsa, som vi vill dela med oss av och sprida för att öka andras kompetens inom eHälsa. Flera av medarbetarna har omfattande erfarenhet av undervisning inom sina respektive områden.

 

  Projekt

eHälsoinstitutet driver flera forsknings- och utvärderingsprojekt inom hälsoområdet med uppdragsgivare som myndigheter, kommuner, landsting, företag och organisationer.

Vi driver också egna samverkans- och forskningsprojekt med externa finansiärer så som Familjen Kamprads stiftelse, Vinnova och Tillväxtverket.

Pågående projekt

Publikationer

eHälsoinstitutet bedriver forskning och utvärderingsprojekt inom eHälsa. Här kan ni läsa rapporter, forskningsartiklar, avhandlingar och konferensbidrag publicerade vid eHälsoinstitutet.

Om eHälsoinstitutet

eHälsoinstitutet

eHälsoinstitutet främjar hälsa genom att utvärdera användningen av digitalt stöd inom hälsa, medicin, vård och omsorg. eHälsoinstitutet bildades 2002 av Apoteket AB, Högskolan i Kalmar, Landstinget och Regionförbundet i Kalmar län. Professur i hälsoinformatik med läkemedelsvetenskap inrättades 2007.