eHälsoinstitutet

eHälsoinstitutet är en mötesplats för forskning, utvärdering, samverkan och utbildning inom eHälsa, dvs. digitalt stöd för att stärka individen samt höja kvalitet och effektivitet inom hälsa, vård, medicin och omsorg.

eHälsa på Lnu

Vid Linnéuniversitetet finns en unik samling av forskningskompetens inom området eHälsa. Genom tvärvetenskapligt samarbete kan vi skapa en helhet och ge bättre förståelse för komplexiteten i samhällsutmaningarna och utveckla eHälsolösningar som skapar samhällsnytta. Nedan hittar ni våra forskarnätverk och pågående projekt inom eHälsa på Linnéuniversitetet.

Pågående projekt

Forskare våren 2021
eHälsoinstitutet, plattform eHälsa och DISA eHealth vid Linnéuniversitetet bjuder in forskare, interna och externa från olika lärosäten i Sverige, för att populärvetenskapligt berätta om sin forskning inom eHälsa. Akademiker, föreningar, patienter, intresserad allmänhet och yrkesverksamma inom kommun, region och myndigheter bjuds också in för att lyssna och ställa frågor under forskningsseminarierna.

Program: Forskningsseminarier eHälsa våren 2021


28/1
Maria Lindén “Inbyggda sensorsystem -möjliggör trendmonitorering av hälsan”. Anmäl dig här.

25/2 Gunnar Cedersund “Physiologically based digital twins as an expert
companion along the Patient Journey.” Anmäl dig här.

25/3 Charlotte Romare “Smarta glasögon i komplexa vårdmiljöer". Anmäl dig här.

22/4 Pär Eriksson ”Digitala vårdkontakttjänster i primärvården – erfarenheter från Region Kalmar län och Region Östergötland”.  Anmäl dig här. 

3/6  Pelsin Demir “Närsynthet och associcerade risk faktorer som påverkar
progressionen av närsynthet hos svenska skolbarn”. Anmäl dig här. 

 
OBS: På grund av rådande pandemi kommer vårens forskningsseminarier endast hållas på distans via webben. En zoomlänk och instruktioner skickas ut till anmälda innan respektive forskningsseminarium startar.

Kalender

Nyheter

Utbildning

 eHälsoinstitutet en bred och djup kompetens inom eHälsa som vi gärna delar med oss av, se vårt utbud av masterprogram, kurser och uppdragsutbildningar.

Publikationer

eHälsoinstitutet bedriver forskning och utvärderingsprojekt inom eHälsa. Här kan ni läsa rapporter, forskningsartiklar, avhandlingar och konferensbidrag publicerade vid eHälsoinstitutet.

Om eHälsoinstitutet

eHälsoinstitutet

eHälsoinstitutet främjar hälsa genom att utvärdera användningen av digitalt stöd inom hälsa, medicin, vård och omsorg. eHälsoinstitutet bildades 2002 av dåvarande Apoteket AB, Högskolan i Kalmar, Landstinget och Regionförbundet i Kalmar län.