eHälsoinstitutet

eHälsoinstitutet är en mötesplats för forskning, utvärdering, samverkan och utbildning inom eHälsa, dvs. digitalt stöd för att stärka individen samt höja kvalitet och effektivitet inom hälsa, vård, medicin och omsorg.

eHälsa på Lnu

Vid Linnéuniversitetet finns en unik samling av forskningskompetens inom området eHälsa. Genom tvärvetenskapligt samarbete kan vi skapa en helhet och ge bättre förståelse för komplexiteten i samhällsutmaningarna och utveckla eHälsolösningar som skapar samhällsnytta. Nedan hittar ni våra forskarnätverk och pågående projekt inom eHälsa på Linnéuniversitetet.

Pågående projekt

Forskningsseminarier eHälsa 

Forskare hösten 2020
eHälsoinstitutet, plattform eHälsa och DISA eHealth vid Linnéuniversitetet bjuder in forskare, interna och externa från olika lärosäten i Sverige, för att populärvetenskapligt berätta om sin forskning inom eHälsa. Akademiker, föreningar, patienter, intresserad allmänhet och yrkesverksamma inom kommun, region och myndigheter bjuds också in för att lyssna och ställa frågor under forskningsseminarierna.

Program: Forskningsseminarier eHälsa hösten 2020

10/9 Martin Carlsson “Behandling av kroniska sjukdomar, som högt blodtryck och diabetes, via moderna tekniska hjälpmedel”. Se hela seminariet här.

1/10 Cristina Ghita  “Digital Detox: Towards an Understanding of Digital Wellness?” Se hela seminariet här.

29/10  Tora Hammar  “Hur kan vi studera effekterna av nationella läkemedelslistan?” Se hela seminariet här. 

19/11  Rikard Wicksell Internetförmedlad ACT för att öka livskvaliteten hos
            personer med långvarig smärta. Se hela forskningsseminariet här. 

10/12   CANCELED/INSTÄLLT! Md Shafiqur Rahman Jabin Evaluating the need and designing a framework for testbeds within healthcare and welfare in the Kalmar Region, Sweden. This seminar is canceled. 

 
OBS: På grund av rådande pandemi kommer höstens forskningsseminarier endast hållas på distans via webben. En zoomlänk och instruktioner skickas ut till anmälda innan respektive forskningsseminarium startar.

Kalender

Nyheter

Utbildning

eHälsoinstitutet har medarbetare inom olika professioner och discipliner (skiftande beroende på aktuella projekt). Därmed har eHälsoinstitutet en bred och djup kompetens inom eHälsa, som vi vill dela med oss av och sprida för att öka andras kompetens inom eHälsa.

Publikationer

eHälsoinstitutet bedriver forskning och utvärderingsprojekt inom eHälsa. Här kan ni läsa rapporter, forskningsartiklar, avhandlingar och konferensbidrag publicerade vid eHälsoinstitutet.

Om eHälsoinstitutet

eHälsoinstitutet

eHälsoinstitutet främjar hälsa genom att utvärdera användningen av digitalt stöd inom hälsa, medicin, vård och omsorg. eHälsoinstitutet bildades 2002 av dåvarande Apoteket AB, Högskolan i Kalmar, Landstinget och Regionförbundet i Kalmar län.