Konstruktion av trähus

Expertkompetens för hållbart träbyggande

En universitetsutbildning för och med industrin!

Linnéuniversitetet erbjuder avgiftsfria kurser för yrkesverksamma inom byggsektorn och hela den träbearbetande industrin. Kurserna inom projektet Expertkompetens för hållbart träbyggande är framtagna tillsammans med näringslivet, med stöd från KK-stiftelsen. Kurserna är anpassade för att kunna genomföras parallellt med ordinarie anställning, vilket innebär att fysiska träffar och experimentella moment på bland annat Linnéuniversitetet i Växjö varvas med uppgifter som skall genomföras på distans.

Kurser hösten 2021

För hösten 2021 kommer inga kurser att ges då dessa inte har kunnat planeras på grund av pandemin.

Kurser våren 2022

Sök en kurs inom Expertkompetens för hållbart träbyggande våren 2022. 

Kurser inom Expertkompetens:

 • Bärande träkonstruktioner
 • Värme och fukt i trähus
 • Brandteknisk dimensionering av trähus
 • Dimensionering av korslimmade träkonstruktioner
 • Analys av äldre träkonstruktioner
 • Analys av historiska träkonstruktioner
 • Stabilisering av byggnader och takkonstruktioner i trä
 • Klimat- och energieffektivt byggande
 • Hållbart byggande och energisystemanalys

Mer om projektet

Förutom forskargrupperna inom träbygg, hållbar byggd miljö och skog och träteknik är RISE en viktig part i projektet.

Ett flertal personer vid fakulteten för teknik är engagerade i arbetet vilket leds av Jan Oscarsson (projektledare). Eventuella frågor om projektet skickas till: jan.oscarsson@lnu.se

Bland de deltagande företagen märks:

 • Bengt Dahlgren
 • Energirevisor ERW
 • Flügger
 • IKEA AB
 • In Pro Installationsconsult
 • IV Produkt
 • Kährs
 • Martinco
 • Moelven
 • Obos
 • Skanska
 • Smålandsvillan
 • Sweco
 • Trivselhus
 • Åseda Värme Sanitet
 • IV Produkter AB
 • LBE Arkitekt
 • Växjö Stift
 • Älö Trä AB
 • Constructio Huskomponenter AB
 • Yaskawa Nordic AB
 • Attacus Jämtlandshus AB
 • Flexator AB
 • Åsbohus AB