Konstruktion av trähus

Expertkompetens för hållbart träbyggande

En universitetsutbildning för och med industrin!

Linnéuniversitetet erbjuder avgiftsfria kurser för yrkesverksamma inom byggsektorn och hela den träbearbetande industrin. Kurserna inom projektet Expertkompetens för hållbart träbyggande är framtagna tillsammans med näringslivet, med stöd från KK-stiftelsen. Kurserna är anpassade för att kunna genomföras parallellt med ordinarie anställning, vilket innebär att fysiska träffar och experimentella moment på bland annat Linnéuniversitetet i Växjö kan varvas med uppgifter som skall genomföras på distans.

Kurser hösten 2024

Under hösten 2024 kommer följande kurser att genomföras: 

 

 

Kurser inom Expertkompetens:

 • Träbyggande - utformning och projektering
 • Bärande träkonstruktioner
 • Värme och fukt i trähus
 • Brandteknisk dimensionering av trähus
 • Dimensionering av korslimmade träkonstruktioner
 • Analys av äldre träkonstruktioner
 • Analys av historiska konstruktioner
 • Stabilisering av byggnader och takkonstruktioner i trä
 • Klimat- och energieffektivt byggande
 • Hållbart byggande och energisystemanalys
 • Klimatdeklaration av byggnader och cirkulärt byggande
 • Samverkanskonstruktioner i trä

Mer om projektet

Förutom forskargrupperna inom träbygg, hållbar byggd miljö och skog och träteknik är RISE en viktig part i projektet.

Eventuella frågor om projektet skickas till: Whokko Schirén whokko.schiren@lnu.se

 

Bland de deltagande företagen märks:

 • Bengt Dahlgren
 • Energirevisor ERW
 • Flügger
 • IKEA AB
 • In Pro Installationsconsult
 • IV Produkt
 • Kährs
 • Martinco
 • Moelven
 • Obos
 • Skanska
 • Smålandsvillan
 • Sweco
 • Trivselhus
 • Åseda Värme Sanitet
 • IV Produkter AB
 • LBE Arkitekt
 • Växjö Stift
 • Älö Trä AB
 • Constructio Huskomponenter AB
 • Yaskawa Nordic AB
 • Attacus Jämtlandshus AB
 • Flexator AB
 • Åsbohus AB