Ekonomihögskolan

Ekonomihögskolan är en av Linnéuniversitetets fem fakulteter. Vi är närmare 200 anställda och har cirka 3.200 studenter i Växjö och Kalmar.

Ekonomer växer här

AACSB Accredited

Vi är kvalitetscertifierade

Ekonomihögskolan och Linnéuniversitetet är ackrediterade av The Association to Advance Collegiate Schools of Business; AACSB. 

Läs mer om AACSB

Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet erbjuder dig som student utbildning av hög kvalitet, goda kontakter med näringslivet och bra möjligheter till utlandsstudier. Efter examen har du goda karriärmöjligheter både på hemmaplan och över hela världen.

Ekonomihögskolan erbjuder tio kandidatprogram inom företagsekonomi, nationalekonomi och turismvetenskap samt ett civilekonomprogram med 6 olika inriktningar. Det finns ett magisterprogram och sju masterprogram och ett stort antal fristående kurser inklusive distanskurser. Ekonomihögskolan bidrar även till andra tvärvetenskapliga program vid andra fakulteter.

Vår utbildning ges inom en rad områden såsom nationalekonomi, marknadsföring, entreprenörskap, ekonomistyrning, redovisning, internationella affärer, detaljhandel, statistik, rättsvetenskap, turism, logistik, bolagsstyrning. Se hela vårt utbildningsutbud.

Våra utbildningar präglas av hög kvalitet, internationell profil och nära kontakter med näringslivet. Vi blev under hösten 2022 ackrediterade enligt Association to Advance Collegiate Schools of Business, AACSB. Dessutom erbjuder vi en inbjudande studiemiljö med gott om plats för individuell utveckling, kreativt lärande och närhet mellan studenter och lärare.

Medarbetare, studenter och de vi samverkar med utanför Linnéuniversitetet, har definierat en mission - vilka vi är, vad vi vill göra och hur vi gör detta tillsammans: "We co-create knowledge, making people grow". Du är varmt välkommen att forma din framtid tillsammans med lärare och forskare vid Ekonomihögskolan!

Starka forskningsområden

Inom forskningen har Ekonomihögskolans nationalekonomer nått internationell ryktbarhet och efterfrågas ofta som experter, både nationellt och internationellt. Entreprenörskap är ett annat starkt forskningsområde som också präglar utbildningarna och ger studenterna förutsättningar att både få bra jobb och utveckla egna företag. Andra forskningsområden är till exempel marknadsföring, bolagsstyrning, ekonomistyrning, logistik, turism samt organisation och ledarskap.

Värdefulla kontakter med företag i regionen

Ekonomihögskolan har ett etablerat samarbete med företagen i regionen, något som kommer att utvecklas ytterligare. Det är en viktig del av utbildningen att i kontakt med företag och organisationer få studera hur verksamheter bedrivs, få pröva sina kunskaper i projekt och att få en insikt om vad som förväntas när man kommer ut på arbetsmarknaden. Ett exempel är "The Bridge" som är ett nära samarbete med IKEA för forskning och kompetensförsörjning.