Swedish as a Foreign Language, Qualifying Course

30 credits

Kursen innehåller undervisning och praktiska övningar för att nå kompetens som motsvarar grundläggande behörighet i svenska för högskolestudier vid Linnéuniversitetet. I kursen tränas muntlig och skriftlig färdighet liksom läs- och hörförståelse på svenska. Se kursplanen för fördjupad innehållsbeskrivning.

Antagning till kursen sker efter ett obligatoriskt urvalsprov som äger rum efter särskild kallelse till sökande. Samma prov fungerar också som prövning av reell kompetens för särskild behörighet till kursen, för de som saknar 1–60 högskolepoäng i svenska som främmande språk.

Växjö

Roughly 15 minutes with a bike from the city centre, you will find Linnaeus University’s campus. It is like a small society with the university, student accommodation, and student life. Here you become part of a creative knowledge environment.

What will you come across on an excursion in Växjö – the city of contrasts? You will find good restaurants, a celebrated hockey team, and cozy cafés where you can enjoy a latte with lingonberry flavour. In Växjö, beautiful nature is always just around the corner; the city is surrounded by lakes and forests. Students like the combination of the city centre and the active student life on campus. Your dream of the future starts here!

Students in house M