Swedish as a Foreign Language, Qualifying Course

30 credits

Kursen innehåller undervisning och praktiska övningar för att nå kompetens som motsvarar grundläggande behörighet i svenska för högskolestudier vid Linnéuniversitetet. I kursen tränas muntlig och skriftlig färdighet liksom läs- och hörförståelse på svenska. Se kursplanen för fördjupad innehållsbeskrivning.

Antagning till kursen inför vårterminen 2019 sker efter ett obligatoriskt urvalsprov som äger rum under hösten 2018 efter särskild kallelse till sökande. Antagning inför höstterminen 2019 sker efter ett obligatoriskt urvalsprov som äger rum under våren 2019 efter särskild kallelse. Samma prov fungerar också som prövning av reell kompetens för särskild behörighet till kursen, för de som saknar 1–60 högskolepoäng i svenska som främmande språk.

Växjö

Växjö is a modern city with more than 80,000 inhabitants. The city has been declared "the Greenest City in Europe" because of its focus on environmentally sound solutions and the environmental programs implemented.

Being a student in Växjö you have easy access to everything – the city centre, the woods and the lakes. The pedestrian path from campus around Lake Växjösjön reaches almost all the way to the city centre and is perfect for jogging or taking long walks.

Campus Växjö is modeled along the lines of an American campus university and is the natural meeting place for students in Växjö. Campus is always bustling with life, and students move between lecture rooms, the University Library and the restaurants, pubs and outdoor recreational areas.

Students