Swedish as a Foreign Language, Qualifying Course

30 credits

Kursen innehåller undervisning och praktiska övningar för att nå kompetens som motsvarar grundläggande behörighet i svenska för högskolestudier vid Linnéuniversitetet. I kursen tränas muntlig och skriftlig färdighet liksom läs- och hörförståelse på svenska. Se kursplanen för fördjupad innehållsbeskrivning.

Antagning till kursen inför vårterminen 2020 sker efter ett obligatoriskt urvalsprov som äger rum under hösten 2019 efter särskild kallelse till sökande. Antagning inför höstterminen 2020 sker efter ett obligatoriskt urvalsprov som äger rum under våren 2020 efter särskild kallelse. Samma prov fungerar också som prövning av reell kompetens för särskild behörighet till kursen, för de som saknar 1–60 högskolepoäng i svenska som främmande språk.

Växjö

Linnaeus University’s campus is located roughly 15 minutes with bicycle from the city centre. Campus is like a small society in its own right, with the university, student accommodation and student life all in one place. Everything happens on campus – here you become part of a creative knowledge environment and an eventful student life.

What will you find when exploring Växjö? There is a great selection of restaurants and cosy cafés. There is a large lake in the city centre, beautiful nature is always nearby. Many students enjoy the combination of the city centre in Växjö and life on campus. This is where your dream of the future begins!

Students