Workers union organisations

The following workers union organisations are represented at Linnaeus university:

OFR/S – Fackförbundet ST

Link to Fackförbundet ST inom universitets- och högskoleområdet vid Linnéuniversitetet.

OFT/S - Lärarförbundet

Link to Universitetssektionen vid Lärarförbundets lokalavdelning i Växjö.

SACO-S – Sveriges akademikers centralorganisation

Link to SACO-S föreningen vid Linnéuniversitetet.

SEKO – Facket för service och kommunikation

Link to SEKO Södra.