Departments

Department of Biology and Environmental Science                              Institutionen för biologi och miljö, BOM
Head of department: Jonas Waldenström

Department of Chemistry and Biomedical Sciences                           
Institutionen för kemi och biomedicin, KOB                                                     
Head of department: Anna Asplund Persson

Department of Health and Caring Sciences                                          Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV
Head of department: Per Enarsson

Department of Medicine and Optometry                                                Institutionen för medicin och optometri, MEO                                              
Head of department: Pauline Johansson

eHealth Institute

Department of Psychology                                                                    Institutionen för psykologi, PSY
Head of department: Lena Swalander