Mobiler

In University-Common Groups

In University-Common Groups School of Business and Economics representatives are.

Kommittén för hållbar utveckling

Peter Karlsson

Kommittén för internationalisering

Per Servais

Kommittén för samhällelig drivkraft

Carina Lejonkamp (ordinarie ledamot)
Marina Jogmark (ersättare)

En kommitté som har sitt huvudsakliga uppdrag i att synliggöra och utveckla den samhälleliga drivkraften vid Linnéuniversitetet, varje fakultet har varsin ledamot och en ersättare. Ordförande är vicerektor för samhällelig drivkraft.

Rådet för Utbildning och Lärande

Per Servais

Kvalitetsutskottet

Åsa Gustavsson

Arbetsmiljökommittén

Helén Andersson

Objektspecialist inom förvaltningsobjekten Utbildningsmiljö, IT-bastjänster och Datorarbetsplats

Christoph Tiedtke