University Board

The University Board consists of 15 board members. The external members, including the chairman, are appointed by the government, normally for a period of three years. External board members below have been appointed for the period May 1 2020 till April 30 2023.

The rector is a constant member of the board. There are also three teacher representatives from the university, appointed by ballot for a period of three years. Furthermore, there are three student representatives on the board.

Main reporting officer during board meetings is the university director.
The board's secretary is the executive secretary, sekreterare.uk@lnu.se

 

University board
Linnaeus University Board Johannes Rydström

Board composition

Chairman

 • Kerstin Hermansson
  Styrelseledamot, Swedbank

Vice Chancellor

 • Peter Aronsson
  Professor i historia

 

External members

 • Tommy Eklund
  VD Fortnox

 • Nils Eriksson
  VD Agalv

 • Anders Henriksson
  2:e vice ordförande i Sveriges kommuner och regioner, SKR

 • Sara Meunier
  Vice VD Inera

 • Karin Röding

 • Mats Sandgren
  Civiljägmästare, styrelseledamot Södra
 • Stacey Lynne Sörensen
  Professor i fysik och avdelningsföreståndare vid Lunds universitet

Teacher representatives

 • Viktoria Grahn Johansson
  Institutionen för fysik och elektroteknik 

 • Katarina Swahnberg
  Institutionen för hälso- och vårdvetenskap

 • Rickard Ulmestig
  Institutionen för socialt arbete

Student representatives

 • Jessica Hagström
 • Anton Jakobsson
 • Ali Al-Zargan