Doctoral dissertation defence in sociology: Linda Hiltunen

Doctoral dissertation defence in sociology: Linda Hiltunen

Title: Att vara lagom perfekt. Hur tjejer och killar beskriver ohälsa i relation till social positionering, kamratrelationer och skolans krav.

Subject: Sociology

Faculty: Faculty of Social sciences

External reviewer: Professor Bengt Starrin, Karlstad University

Examining committee: Docent Carita Bengs, Umeå University, Professor emeritus Sven Hort, Linneaus University, Professor Elisabet Näsman, Uppsala University

Chairman: Docent Anna-Liisa Närvänen, Linneaus University

Supervisor: Docent Anna-Liisa Närvänen, Linneaus University

Examiner: Professor Ola Agevall, Linneaus University

Spikning (notification of the date of the defence of a doctoral thesis): 16th of June, The University Library, Växjö

Myrdal, House K, Växjö Linda Hiltunen Add to your calendar