An apple on top of books

SEK 43 million to Linnaeus University

A few days ago, The Swedish Research Council decided on project funding within educational science, the humanities and social sciences. The council has also decided on project funding and establishment grants within the natural sciences and technological sciences. Altogether, Linnaeus University has been granted SEK 43 million in funding.

"I'm very happy that our researchers get the opportunity to contribute to scientific problem-solving which contributes to the global creation of knowledge and the national good", says Peter Aronsson, vice-chancellor at Linnaeus University.

Below follows a list of the project and establishment grants that The Swedish Research Council has allocated to Linnaeus University in this round:

Project funding within the humanities and social sciences

  • Vi är många! Folkräkning och frihetskamp i Indien 1915–1947, Henrik Chetan Aspengren, SEK 2,850,000.
  • Repressalier och vedergällning: Ekonomisk krigföring och samstämmiga effekter i Nya Spanien, 1635–1698, Eleonora Poggio, SEK 2,775,000.

Project within funding educational science

  • Förskoleklassen i en brytningstid – konsekvenser av positionsförskjutningar i ett reformerat utbildningslandskap, Helena Ackesjö, SEK 5,949,614.
  • Möten mellan historisk och moralisk reflektion: Teoretiska och empiriska skärningspunkter mellan historiemedvetande och morliskt medvetande ur ett historiedidaktiskt perspektiv, Niklas Ammert, SEK 5,619,653.
  • Transformationer av transformationer. En tvärvetenskaplig studie av elevers meningsskapande genom transformationer av representationer i naturvetenskaplig undervisning, Kristina Danielsson, SEK 5,995,179.
  • Nyanlända elever i gymnasieskolan – en tvärvetenskaplig studie om språkutveckling, ämnesspråk och social inkludering, Päivi Juvonen, SEK 5,996,933.
  • Att utforska de svårfångade olikheterna – Likvärdighet och kunskapssegregation i undervisningsprocesser, Ninni Wahlström, SEK 4,500,000.

Project funding and establishment grants within the natural sciences and technological sciences

  • Karaktär och utbredning av mikrobiell metanoxidation och sulfatreduktion på stort djup i jordskorpan, Henrik Drake, SEK 3,000,000.
  • Experimentella och teoretiska studier av magnetiska topologiska material och heterostrukturer, Janusz Sadowski, SEK 3,600,000.
  • Hur påverkar beteende och social status åldrandet hos nakenråtta (Heterocephalus glaber), Markus Zöttl, SEK 2,800,000.

Contact

Annika Sand, senior press officer, phone +4676-830 01 05