Students on campus

Three researchers in history receives a total of SEK 13.3 million

Earlier this week, The Swedish Research Council decided on what applications within the humanities and social sciences have been granted funds 2019. Among the granted applications are three researchers at Linnaeus University who receives project funding of a total of SEK 13.3 million.

The three researchers who receive project funding are:

Linda Andersson Burnett, researcher at Linnaeus University Centre for Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies, who receives SEK 6 million divided over four years for the project “Att samla in mänskligheten: förhistoria, ras och intruktioner för ‘vetenskapligt’ resande, ca 1750–1850”.

Birgit Tremml-Werner, researcher at Linnaeus University Centre for Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies, who receives close to SEK 4 million divided over 4 years for the project “Diplomati i det tidigmoderna Sydostasien: aktörer, praktiker och översättningar”.

Eleonor Marcussen, researcher at Linnaeus University Centre for Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies, who receives close to SEk 3.3 million divided over four years for the project “Kolonial infrastruktur och natur: miljökonsekvenser av järnvägsbygget I Indien, ca 1860–1870”.

Contact
Annika Sand, senior press officer, phone +4676-830 01 05, email annika.sand@lnu.se