concurrences

Dagmar Brunow and Eleonora Poggio receive funding from The Swedish Research Council

  • Dagmar Brunow receives SEK 3,8 million for the project "Det förlorade kulturarvet: Att öka samverkan mellan digitala filmarkiv".

  • Eleonora Poggio, receives SEK 2,7 million for the project "Att forma främlingskap. Statens roll i bildande av sociala tillhörighetskategorier i koloniala Latinamerika, 1590-1700".