Forum för textforskning

Forum for Discourse Studies 12,           13–14 June 2017

Empirical data and theory in text and research

Welcome to the twelfth conference in the series Forum for Discourse Studies (Fot 12) at Linnaeus University, 13–14 June 2017. This is an annual conference that ambulates between universities in Sweden. The conference concerns text and discourse research in a broad sense, and it is aimed mainly at linguists, but also to some extent literary scholars and researchers working with intermediality. The theme in 2017 is empirical data and theory in text research and research on writing. We will have four subthemes:

  • Research on teaching and learning
  • Text and writing
  • Intermediality and multimodality
  • Aspects of the plain language of text and writing

This is a Nordic conference, but we also want to organize a section in English. Therefore, you can give your presentation in a Scandinavian language or English. The conference has traditionally been aimed at text researchers with a background in linguistics, but it is also open to talks and workshops related to text and discourse analysis and text research in a broader sense. The conference welcomes contributions in many areas: discourse analysis, rhetoric, reading and writing research, language technology, literacy studies, translation, literary stylistics, readability research, research on specialist texts, research on school and college texts, official and marketing communication, intermedial and multimodal analysis and much more.

Dates

Call for papers: Submit abstracts of about 300 words by 24 April 2017

Workshop: Submit workshop proposals by 24 April 2017,about 300 words

Poster: Submit poster proposals by 24 April 2017, about 300 words

Participation: by 26 May 2017

Link to previous conference, Södertörns högskola, 2015. 

Conference committee Gunilla Byrman, Kristina Danielsson, Joacim Lindh (secretary) and Shirley Näslund

Welcome to Linnaeus University!

About the conference

Begins with registration at the conference at 10 a.m. on 13 June and ends at 3:30 p.m. on 14 June.

Conference languages

English, Danish, Norwegian, Swedish

Keynote speakers

Jana Holsanova, Lund University: Att beskriva det som syns men inte sägs: Om syntolkning för synskadade

Ellen Krogh, Syddansk Universitet: En gymnasieelevs skriverbane gennem tre udforskende skriveopgaver. Et etnografisk, longitudinelt studie af skrive- og skriverudvikling i en fagdidaktisk kontekst

Mats Landqvist, Södertörn University: Lekmannaexperter i onlineforum – en plats för lärande, stöd och appropriering av professionell diskurs

Dr. Chiao-I Tseng, is a staff scientist in the Faculty of Linguistics and Literary Sciences, University of Bremen. She has been developing methods for audio-visual discourse analysis, such as frameworks for analysing cohesion, event types, narrative space and character motivations in narratives across different media. Her publications include a monograph Cohesion in Film (2013, Palgrave Macmillan) and several international peer-reviewed journal articles and book chapters on empirical issues such as complex narratives, cross-media and genre comparisons.
Preliminary title on the keynote speech: Empirical social semiotics as effective tools for analysing intermediality, discourse meaning and materiality

Programme

Tisdag 13 juni

09:30–10:45 Registrering och förstärkt kaffe, hus M

10:45–11:00 Öppnande, välkomsthälsning och praktisk information

Ordförande: Kristina Danielsson, Sal: Södrasalen

11.00–12.00 Plenarföredrag: Ellen Krogh, professor ved Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet.En gymnsieelevs skrivebane genom tre udforskende skriveopgaver. Et etnografisk, longitudinelt studie af skrive- og skriverudvikling i en fagdidaktisk kontekst, Ordförande: Kristina Danielsson Sal: Södra

12:00–13:00 Lunch i hus M

13:00–14:55 Sektionsföredrag

13.00– Workshop: Mått och mätbarhet för textanalys 2. Om kvantitativa metoder inom textforskning. 

Thomas Ekholm
Översätta eller inte? – Kvantitativa trender i bruket av europeiska termer för japansk tekultur.

 

Robert Östling
Hur kan en dator lära sig vad textkvalitet är?

 

Måns Magnusson
All topic models are wrong, but some are useful.

 

Ordförande: Kenneth Wilhelmsson

13:00–13:35

Sektion1
Anna Annerberg
Villkor för lärares professionella skrivande
Sal: M1049
Ordförande: Annelie Johansson

Sektion 2
Gunilla Almström Persson & Karolina Wirdenäs
Sak samma?
Ett jämförande samtal om retorik och samtalsanalys.
Sal: M1050
Ordförande: Ann-Charlotte Rohman Roth

Sektion 3
Britt-Louise Gunnarsson:
Medarbetareberättelser på multinationella företags hemsidor
Sal: M1051
Ordförande: Solveig Hammarbäck

13:40–14:15

Sektion 1
Kent Fredholm
Google översätt i språkklassrummet – stöder tekniken lärandet?
Sal: M1049
Ordförande: Annelie Johansson

Sektion 2 

Pia Visén 

"Om vi utgår från texten och tänker hur ska vi göra...". Att läsa yrkes­ämnes­texter på barn- och fritidsprogrammet.

Sal: M1050
Ordförande: Ann-Charlotte Rohman Roth

 

Sektion 3
Henrik Rahm & Niklas Sandell
Värde(n) i välfärdsstaten
Diskurser och mångdimensionellt värdeskapande i regeringens verksamhetsberättelser för bolag med statligt ägande 1965–2016
Sal: M1051
Ordförande: Solveig Hammarbäck

14:20–14.55

Sektion 1
Yvonne Hallesson
En dag med skriftanvändning på gymnasieskolans Hantverksprogram. En fallstudie om skriftbruk.
Sal: M1049
Ordförande: Annelie Johansson

Sektion 2
Joacim Lindh
Förhörsstrategier i vittnesförhör.
Vittnens och juristers interaktion utifrån kommunikativ anpassningsteori
Sal: M1050
Ordförande: Ann-Charlotte Rohman Roth

Sektion 3
Claes Ohlson
Standardhöjning eller renovräkning? En studie av hur diskurser mobiliseras av parterna i en boendekonflikt
Sal: M1049
Ordförande: Annelie Johansson

14:55–15:20 Fika, hus M

15:20–16:20 Plenarföredrag: Jana Holsanova, docent i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet. Att beskriva det som syns men inte sägs: Om syntolkning för synskadade
Sal: Södra Ordförande: Shirley Näslund

16:25–18:10 Sektionsföredrag

16:25–17:00

Sektion 1
David Håkansson & Carin Östman:
Litterär stilistik som fjärrläsning – nya möjligheter för textanalys
Sal: M1049
Ordförande: Joacim Lindh

Sektion 2
Karen Holk Jeppesen & Anne Kjærgaard
Hvad kan læse højt-protokoller fortælle os om borgerrettet myndighedskommunikation?
Sal:M1050
Ordförande: Andreas Nord

Sektion 3
Malin Sandberg
"En mer meningsfull tillvaro"
Mål och effekter i texter från en kulturpolitisk satsning på kultur för äldre
Sal: M1051
Ordförande: Claes Ohlsson

17:05–17:40

Sektion 1
Barbro Wallgren-Hemlin
Att ge ut Esaias Tegnérs kyrkliga tal. Något om editionsfilologins praktik
Sal: M1049
Ordförande: Joacim Lindh

Sektion 2
Mikael Berger
Vad är klarspråk för mottagaren?
Sal:M1050
Ordförande: Andreas Nord

Sektion 3
Karolina Wirdenäs & Kathrin Kaufhold
Broschyrens betydelse: Att nå ut med vårdinformation till nyanlända i Stockholm.
Sal: M1051
Ordförande: Claes Ohlsson

17:45–18:20

Sektion 1
Anna Vogel
Att bygga en metafor. Tranströmer visar oss världen på nytt.
Sal: M1049
Ordförande: Joacim Lindh

Sektion 2
Jonas Carlqvist
Språk och demokrati i planeringsprocessen
Sal:M1050
Ordförande: Andreas Nord

Sektion 3
Astrid Skoglund
Kategoriseringar och positionering i ett gruppsamtal om mödrahälsovård
Sal: M1051
Ordförande: Claes Ohlsson

18.30 Samkväm i K2-gallerian

Onsdag 14 juni

9:00–10:00 Plenarföredrag: Chiao-I Tseng, PhD, from Faculty of Linguistics and Literary Sciences, University of Bremen.
Empirical social semiotics as effective tools for analysing intermediality, discourse meaning and materiality
Sal: Södra
Ordförande: Gunilla Byrman

10:00–10:30 Kaffe i hus M

10.30–12:20 Sektionsföredrag

10:30–11:05

Sektion 1

Kristina Danielsson

Waves and vibrations in the physics classroom: analysing a lesson as a multimodal text

Sal: N1017
Ordförande: Henrik Rahm

Sektion 2
Anna Annerberg
Skrivandet av åtgärdsprogram: vad är svårt?
Sal: N1030                                                                                                 Ordförande: Desirée Fristedt

Sektion 3
Theres Bellander, Karin Hagren-Idevall, Anna Vogel
"Behandling väger tyngre än ord." Metaforernas roll på Läkare utan gränsers webbplats.
Sal: N2050
Ordförande: Maria Lindgren

11:10–11:45

Sektion 1
Jean Stevensen-Ågren:
A Project to Promote Equality in Ante-natal Care for Women who do not Speak Swedish
Sal: N1017
Ordförande: Henrik Rahm

Sektion 2
Gudrun Svensson & Anja Nertyk
Tvåspråkighet under utveckling
Sal: N1030
Ordförande: Desirée Fristedt

Sektion 3
Andreas Nord
"Vad roligt att ni väntar tillökning." Trevlighet i ett kommunalt
serviceforum på nätet
Sal: N2050 
Ordförande: Maria Lindgren

11:50–12:25

Sektion 1
Mona Blåsjö
The smallness of small. Små texter och textelement i en stor värld
Sal: N1017
Ordförande: Henrik Rahm

Sektion 2
Maria Lindgren

Bilder som sambandsled i ledfamiljer

Sal: N1030                                                                                            Ordförande: Desirée Fristedt  

Sektion 3

Susanna Karlsson & Lena Lind Palicki
"Själva språkstrukturen bjuder motstånd mot de och dem". En analys av språkvårdsdebatten kring problemklustret de/dem/dom/de(t) från 1904 till idag.
Sal: N2050
Ordförande: Joacim Lindh

12:25–13:25 Lunch i hus M

13:25–14:25 Plenarföredrag: Mats Landqvist, professor i svenska vid Södertörns högskola. Lekmannaexperter i onlineforum – en plats för lärande, stöd och appropriering av professionell diskurs.
Sal: Södra
Ordförande: Astrid Skoglund

14:30–14.40 Avslutning och överlämning av foten till nästa års arrangörer: Gunilla Byrman

14:45 Deltagare får fika i påse. Hemresa

Abstract FoT 12

Registration

The Registration portal is now open!

Register here!

Hotel

Elite Stadshotellet, Växjö 
E-post: reservation.vaxjo@elite.se Telefon: 0470 – 134 00

Clarion Collection Hotel Cardinal 
E-post: cc.cardinal@choice.se Telefon: 0470-72 28 00

Hotell Esplanad 
E-post:info@hotelesplanad.com Telefon: 0470- 70 22 00

Ett Kvarter Bed & Breakfast
E-post: info@ettkvarter.se Telefon: 0470-141 70