Åsa Trulsson

Åsa Trulsson

Senior lecturer
Department of Cultural Sciences Faculty of Arts and Humanities
Save contact Download image

I am a senior lecturer in cultural sociology at the Department of Cultural Sciences. I have a background in religious studies, but my contemporary research field concerns 

 

and wrote my pHD on ritual practice among contemporary Goddess-worshippers

Jag är lektor i kultursociologi vid institutionen för kulturvetenskaper. Jag har en bakgrund i allmän religionshistoria, där jag disputerade 2011 med en avhandling om rituell praktik bland samtida gudinnedyrkare i Europa.  Idag arbetar jag med frågor kring inkludering, tillhörighet och solidaritet, främst i förhållande till utbildningssystemet och mångfaldsfrågor. Jag arbetar också mycket med samverkansfrågor i förhållande till migration och integration. Jag är medlem i forskargruppen Linnaeus University Centre for Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies.

Publications

Article in journal (Refereed)

Chapter in book (Refereed)

Conference paper (Other academic)

Chapter in book (Other academic)

Article, book review (Other academic)

Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))