Birgit Östman

Birgit Östman

Emeritus in building technology
Department of Building Technology Faculty of Technology
Save contact Download image

Telephone: +46 (0)70-529 18 71.

Publications

Article in journal (Refereed)

Conference paper (Refereed)

Chapter in book (Refereed)

Collection (editor) (Refereed)

Article in journal (Other academic)

Conference paper (Other academic)

Other (Other academic)

 • Källander, B., Östman, B., Walker, J., Yndemark, B., Bregulla, J. (2023). Fire Safety : Wood in Construction. Swedish Wood;Timber development UK;Structural timber association.

  Website

  .
 • Östman, B. (2023). Publikationer Trä och brandsäkerhet 1973-2022.

  Lista över publikationer om Trä och brandsäkerhet från STFI, TräteknikCentrum, Trätek och SP Trätek. Vetenskapliga, populärvetenskapliga och industriinriktade publikationer ingår.

  Publikationerna är inbundna i volymer som finns på Tallinns tekniska universitet i Estland, där även Träteks brandbibliotek finns arkiverat.

  Totalt ingår cirka 600 publikationer.

  .
 • Östman, B. (2023). Publikationer Träteknik 1982-2016.

  Lista över publikationer om Träteknik från TräteknikCentrum, Trätek och SP Trätek. Vetenskapliga, populärvetenskapliga och industriinriktade publikationer ingår.

  Publikationerna är inbundna i volymer som finns på Linnéuniverstietet i Växjö, Luleå tekniska universitet i Skellefteå och avdelniingen för Byggnadsmaterial på KTH i Stockholm.

  Cirka 1200 publikationer, varav cirka 600 bundits in.

  .

Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))

Book (Other (popular science, discussion, etc.))