Ingemar Gunnarsson

Ingemar Gunnarsson

Research strategist Save contact Download image

FL in history.

Teaching

Special courses in reference management in EndNote 20 for researchers and PhD students.

Research

British-Indian colonial history, 1860-1869.

Publications

Chapter in book (Other academic)

Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))

  • Gunnarsson, I. (2018). Från lärling till "ingenjör". Från Brittiska Indien till Huseby bruk : järnvägen som arena för modernitet och kolonialism under lycksökaren och järnvägsentreprenören Joseph Stephens tid i Indien 1860-69. Lund, Arkiv förlag & tidskrift. 65-82.