Leg. apotekare. Farmacie doktor. 

Jag är affilierad forskare vid Institutionen för Medicin och Optometri och samarbetar främst med forskare vid eHälsoinstitutet. Min forskning handlar framförallt om patienters läkemedelsanvändning och hur denna kan förbättras

Jag disputerade 2012 med avhandlingen "Clinical pharmacy services within a multiprofessional team". I min avhandling studerade jag läkemedelsrelaterade problem hos patienter på sjukhusavdelning och effekter av den så kallade LIMM-modellen (Lund Integrated Medicines Management). LIMM-modellen är en arbetsmodell för läkemedelsavstämning och läkemedelsgenomgångar där kliniska farmaceuter är en del av vårdteamet. 

Efter min doktorsexamen har jag främst bedrivit forskning inom projektet God Läkemedelsanvändning för äldre i Småland (GLAS), se projektbeskrivning. Övriga forskningsprojekt jag deltar i är Läkemedelsanvändning vid kranskärlssjukdom, en studie kring Elektroniskt Expertstöd på apotek samt översättning av instrumentet Living with Medicines Questionnaire.

Jag är anställd som klinisk apotekare i Läkemedelssektionen, Region Kalmar län, där jag främst jobbar med patientnära farmaci såsom individuella läkemedelssamtal och läkemedelsgenomgångar.

Publications

Article in journal (Refereed)

Conference paper (Refereed)

Report (Other academic)

Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)