Linnéa Larsson

Linnéa Larsson

Faculty administrator
Faculty Office of Health and Life Sciences Faculty of Health and Life Sciences
Save contact Download image

Forskningssekreterare för doktorander på BOM, KOB, MEO 

Research Officer for PhD students at BOM, KOB, MEO

Fakultetssamordnare för Hållbar utveckling och Lika villkor

Faculty coordinator for Sustainable development och Equal rights