Martin Holgersson

Martin Holgersson

Senior lecturer
Department of Management School of Business and Economics
Save contact Download image

Jag undervisar i ekonomi- och verksamhetsstyrning. På grundnivå undervisar jag främst i grundläggande ekonomistyrning och kalkylering. På kandidat- och magisternivå handleder jag framförallt uppsatser. Jag har tidigare undervisat i organisation och ledarskap, bolagsstyrning (corporate governance) och vetenskapliga metoder.

Min avhandling handlade om människans relation till finansiella marknader och betydelsen av vardagslivets ”finansialisering”. Vid sidan av själva ämnet intresserade jag mig även för det akademiska formatet, med betoning på skrivandet. Därefter har jag utforskat fenomenet entreprenörskap med inspiration i Thomas Manns författarskap (se ”Om lugnet i stormen”).

För tillfället arbetar jag på en bok om gränsen mellan vetenskap och konst. Projektets arbetsnamn är ”Om konsten att skapa och skriva vetenskap”. Där anlägger jag ett perspektiv som bejakar likheter verksamheterna emellan.

Övriga forskningsintressen är kulturella och kritiska aspekter av, och på, verksamhetsstyrning samt relationen mellan ekonomistyrning och bolagsstyrning.

Responsive header image

We are accredited

The School of Business and Economics at Linnaeus University are accredited by The Association to Advance Collegiate Schools of Business; AACSB. 

Read more about AACSB

Publications

Article in journal (Refereed)

Chapter in book (Other academic)

Doctoral thesis, monograph (Other academic)

Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))