Tony Wågman

Tony Wågman

Analyst
Executive Office
+46480446324
+46708286781
Save contact Download image

Publications

Chapter in book (Other academic)

  • Petersson, O., Wågman, T. (2011). Metod och material. Med sikte på profession : Akademiska yrkesutbildningar vid ett nytt universitet. Lund, Arkiv förlag. 49-57.