Bokbeställningsformulär

Här beställer du böcker och övriga publikationer.

Användningsområde
Kostnadsställe - ifylls av administratören

Medgivande – GDPR

Jag medger att uppgifter i detta formulär får användas av universitetet inom ramen för universitetets uppdrag med det syfte som angivits ovan.

Villkoren för behandling av personuppgifter vid Linnéuniversitetet.