Anmälan - Forskarhandledarutbildning 2020. Sista ansökningsdatum 15/1 2020

Samtliga kurstillfällen är obligatoriska. Har du redan nu kännedom om förhinder vid mer än ett kurstillfälle avråder vi från anmälan. Om du är förhindrad att närvara vid ett kurstillfälle får du ta igen detta vid nästa kursomgång.

Placeringsort
Typ av befattning

Tidigare erfarenhet av handledning på forskar-/avancerad nivå

Publicering efter disputation

Observera att uppgift om antal publikationer ska överensstämma med din publikationslista på personalsidan. Se till att registrera dina publikationer i DiVA för att publikationslistan på personalsidan ska vara aktuell. Din personalsida hittar du genom att söka på ditt namn i sökrutan på Lnu-webben.

Ex. https://lnu.se/personal/catherine.legrand/

Jag har stämt av ansökan till forskarhandledarutbildning med min prefekt

Medgivande - GDPR

Jag medger att uppgifter i detta formulär får användas av universitetet inom ramen för universitetets uppdrag med det syfte som angivits i informationstexten ovan.

Villkoren för behandling av personuppgifter vid Linneuniversitetet.