Anmälan till Undervisning och lärandeprocesser (4PE32U)

Placeringsort

Medgivande - GDPR

Jag medger att uppgifter i detta formulär får användas av universitetet inom ramen för universitetets uppdrag med det syfte som angivits i informationstexten ovan.

Jag har läst och förstått villkoren för behandling av personuppgifter vid Linneuniversitetet.