Gul tråd

Gula tråden 3.0

Välkommen att delta i Gula tråden 3.0 som är en strategisk fortbildningssatsning för undervisande lärare och examinatorer som arbetar med universitetets kursplaner. Syftet med Gula tråden 3.0 är att förbättra kvaliteten i kursplaner och därigenom också skapa förutsättningar för förbättrad kurskvalitet vid Linnéuniversitetet med särskilt fokus på att förväntade studieresultat, examination och undervisningsinnehåll hänger ihop och bildar "den gula tråden".

Gula tråden 3.0 ges under våren 2024 som en seminarieserie i tre delar.

OBS! Denna omgång är på engelska.

19/3, kl. 9-12 (Zoom)
11/4, kl. 9-12 (Kalmar)
23/4, kl. 9-12 (Växjö)