FORSA symposium
- Heldag
Nationellt symposium

Nationellt FORSA Symposium 2022

Välkomna till nationellt FORSA (Förbundet för forskning i socialt arbete) symposium vid Linnéuniversitet i Växjö den 8–9 november. Symposiet har som mål att vara en nationell mötesplats för att i FORSA:s anda stärka samarbetet mellan forskning, utbildning och praktik i socialt arbete genom att främja utvecklingen av kunskap och fördjupade diskussioner på lika villkor mellan olika aktörer och intressenter i det sociala arbetet.

Avslutad konferens. Tack alla som deltagit!

Det nationella symposiet arrangeras denna gång av FORSA Småland i samarbete med FORSA Riks, Centralförbundet för socialt arbete (CSA) och Linnéuniversitetet, institutionen för socialt arbete.

Temat för 2022 års nationella symposium är:

Social hållbarhet och hållbart socialt arbete

Socialt arbete har en central roll i att verka för ett jämställt och jämlikt samhälle – ett socialt hållbart samhälle där människors grundläggande behov och de mänskliga rättigheterna garanteras. För att åstadkomma detta måste förutsättningar finnas också för ett hållbart socialt arbete där olika aktörers kunskaper och kompetenser kan omsättas i handling. År 2010 lanserade tre organisationer som verkar för att stärka socialt arbete globalt The Global Agenda for Social Work and Social Development (2010). I agendan identifierades fyra teman eller pelare:

  • Främja social och ekonomisk jämlikhet
  • Främja människors värdighet och värde
  • Främja gemenskap och miljömässig hållbarhet
  • Stärka erkännandet av betydelsen av mänskliga relationer

Under symposiet arrangeras plenarföreläsningar och parallella seminarier med presentationer som anknyter till dessa teman. Symposiet innebär en mötesplats för att diskutera med och lära av varandra om social hållbarhet och hållbart socialt arbete.

På denna sida kommer vi kontinuerligt uppdatera informationen om symposiet.

Senaste nytt!

  • Slutgiltigt konferensprogram finns nu under "Program" nedan
  • Samtliga abstracts finns nu under "Abstracts" nedan

Ett hållbart evenemang

Ett hållbart evenemang

2022 års Nationella FORSA-symposium kommer att vara ett hållbarhetssäkrat möte enligt Linnéuniversitetets riktlinjer för hållbara evenemang. Dessa riktlinjer är kopplade till de 17 globala målen inom Agenda 2030 och innefattar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Läs mer om Linnéuniversitetets hållbara evenemang här.

- Heldag Sal Wicksell (hus K), Campus, Växjö Lägg till i din kalender