Sök efter forskare i universitetets olika forskningsämnen.

Sök bland våra forskargrupper, forskningsmiljöer och -projekt.

Linnaeus University Centres är våra främsta forskningsmiljöer.

I vår podcast ger universitetets forskare vägledning i livets små och stora frågor.

Möt Linnéuniversitetets forskare som berättar om intressanta saker de kommit fram till i sin forskning.

Sök efter publikationer utgivna av Linnaeus University Press och i forskningsdatabasen DiVA.

Se aktuella forsknings- och utbildningskonferenser på Linnéuniversitetet.

Öppna föreläsningar, forskarpub, akademisk högtid... Se universitetets återkommande evenemang.

Här hittar du kommande disputationer och färdiga doktorsavhandlingar.