Forskning vid Linnéuniversitetet

Vår forskning sträcker sig över många olika ämnesområden och är erkänd både nationellt och internationellt. Den genomsyras av vår ständiga strävan att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling.

 

Forskningen vid Linnéuniversitetet är bred. Den omfattar ett hundratal forskningsämnen och över 30 forskarutbildningsämnen.

Bredden är också en styrka i det arbete för en hållbar samhällsutveckling som är grunden för vår forskning. Vi arbetar målmedvetet med att sätta kunskap i rörelse över ämnesgränserna och med att integrera forskning med utbildning och samverkan. Bara så kan vi ta det mångsidiga grepp som behövs för att möta de utmaningar vårt samhälle står inför.

Våra senaste forskningsnyheter

Mer om vår forskning

Via länkarna nedan kan du hitta mer om vår forskning i form av forskare, forskargrupper, publikationer, evenemang med mera.

Sök efter forskare i universitetets olika forskningsämnen.

Sök bland våra forskargrupper, forskningsmiljöer och -projekt.

Linnaeus University Centres är våra främsta forskningsmiljöer.

Läs mer om våra utbildningar på forskarnivå som vi erbjuder i över 30 olika ämnen.

Sök efter publikationer utgivna av Linnaeus University Press och i forskningsdatabasen DiVA.

I vår podcast ger universitetets forskare vägledning i livets små och stora frågor.

Möt Linnéuniversitetets forskare som berättar om intressanta saker de kommit fram till i sin forskning.

Se aktuella forsknings- och utbildningskonferenser på Linnéuniversitetet.

Disputationer, öppna föreläsningar, akademisk högtid... Se universitetets återkommande evenemang.