Videokamera

Filmer om forskning

Varför undviker lärare att krama sina elever? Vad menas med den libertära-auktoritära skalan inom politiken? Har kvantpartiklar telepatisk förmåga? Varför är det så svårt att lära sig placera ordet "inte"? Här berättar våra forskare om intressanta saker de kommit fram till i sin forskning. Du hittar alla våra filmer på Lnuplay.

Var hamnar våra politiska partier på den libertära-auktoritära skalan?

Den klassiska vänster-höger-skalan inom politiken har fått konkurrens av den t ex den libertära-auktoritära skalan. Den betonar andra värderingar och ritar om den politiska indelning som vi är vana vid. Magnus Hagevi har undersökt hur svenska väljare placerar in sig när det gäller libertära-auktoritära värderingar, och resultatet blev en ny politisk karta. En karta som kan få stora konsekvenser i framtiden för blockpolitik och enskilda partier.

   

Britternas kolonialgränser skapar än idag konflikter i Indien

Många konflikter i Asien har sitt ursprung i de brittiska kolonisatörernas knepiga gränser på 1800-talet. De drog sina egna gränser som de menade skulle gälla för alla. Men de här gränserna stämde sällan bra överens med verkligheten, miljön och befolkningen. Och de kom att få stora konsekvenser än idag. Gunnel Cederlöf är professor i historia och forskar om indisk kolonialhistoria.

   

Rädsla för att bli anmäld gör lärare överdrivet försiktiga

Bevis, vittnen och inställda laborationer. Inga lärare i omklädningsrummet och inga kramar i klassrummet. Per Lindqvist, professor i pedagogik, har undersökt hur ett ökat riskmedvetande bland lärare tar sig i uttryck i skolan.

   

Dålig sömn kan vara tecken på att du är utbränd

Vaknar du utan att känna dig utsövd? Det kan betyda att du är på väg att bli utbränd. Mirjam Ekstedt har undersökt sömnkvaliteten hos personer som befann sig i riskzonen för utbrändhet, och jämfört med personer utan besvär. Och hon såg tydliga skillnader i sömnmönstret.

   

Vad kan man när man kan något om historia?

Är historia att lära sig årtal, personer och händelser? Förr var det kanske så. Idag betonas istället att eleverna ska utveckla förmågor för att använda historia på olika sätt. Men hur ser eleverna själva på vad kunskaper i historia är? Det har Niklas Ammert, professor i historia, undersökt.

  

När får man gå av scenen? Lärarnas ständiga framträdande tär på krafterna

Många lärare upplever att de aldrig får tillfälle att ta rast, eller koppla bort lärarrollen för en stund. De upplever att de ständigt framträder och måste hela tiden vara beredda på att möta elever och föräldrar. Detta leder till att kreativitet och utveckling hämmas i skolan, menar Ulla-Karin Nordänger, professor i pedagogik.

   

Entreprenörerna i Tanzania tvingas lösa sina konflikter utan polis och domstol

Anlita en bush lawer eller acceptera sin förlust? Malin Tillmar, professor i entreprenörskap, har träffat företagare i östafrika som måste lösa dispyter på egen hand, när samhällsfunktionerna inte fungerar.

  

Svårt att placera ordet "inte" på rätt plats

I svenska byter ordet "inte" plats, beroende på om det ingår i en huvudsats eller bisats. Detta kan vara klurigt att lära sig för dem som studerar svenska som andraspråk. Eller är det svårt även för dem som har svenska som förstaspråk? Gisela Håkanssson, seniorprofessor i svenska, berättar mer.

 

Kvantpartiklar håller mystisk kontakt – trots stora avstånd

Har kvantpartiklar telepatiska förmågor? Nja, kanske inte. Men ny forskning inom kvantfysik visar att man kan sära på två kvantpartiklar, föra dem långt bort ifrån varandra, och de har fortfarande kontakt. När man gör något med den ena partikeln, händer exakt samma sak med den andra. Trots att den ena är i Växjö och den andra i Stockholm.

 

Vad händer i gränslandet mellan medier?

Hur förändras innehållet i en bok när man gör film av den? Och vad händer när ett muntligt vittnesmål skrivs ner? Att överföra ett innehåll från ett medium till ett annat innebär alltid någon typ av förändring. Detta kallas transmediations, eller transmediering, och är något vi möter varje dag. 

 

Groddning - ett smart sätt att få i sig vitaminet folat

Får du i dig tillräckligt av vitaminet folat (eller folsyra som det också heter)? Förmodligen inte, eftersom de flesta har brist på det. En enkel lösning på det är att börja grodda dina bönor, linser och frön. Därigenom ökar nämligen folathalten med 3-4 gånger. Cornelia Witthöft, professor i livsmedelsvetenskap, berättar mer.

 

Lena Andersson promoveras till hedersdoktor

Författaren Lena Andersson promoverades 2016 till ny hedersdoktor vid Linnéuniversitetet.  Det var en stor överraskning, menar Lena, och inget hon hade väntat sig. Lena har gett ut en rad böcker och artiklar. Romanen "Egenmäktigt förfarande" fick Augustpriset 2013.