Videokamera

Filmer om forskning

Varför är det så svårt att lära sig placera ordet "inte"? Varför undviker lärare att krama sina elever? Vad menas med den libertära-auktoritära skalan inom politiken? Har kvantpartiklar telepatisk förmåga? Här berättar våra forskare om intressanta saker de kommit fram till i sin forskning. Du hittar alla våra filmer på Lnuplay.

Science Outreach 2018

Under en förmiddag träffade 40 forskare från Linnéuniversitetet 1000 elever runt om i Kronobergs län. Syftet var att öka intresset för naturvetenskap, teknik och matematik bland unga. Och göra dem nyfikna på livet som forskare. Evenemanget arrangerades av projektet Mot nya höjder.

 

Alger och musslor renar vatten och luft

Forskningsprojektet Algoland har hittat ett sätt att rena luft och vatten. Tillsammans med industrin undersöker forskarna hur mikroalger och musslor hjälper till att minska övergödning och växthusgaser på ett naturligt sätt.

 

Hur vi talar om cancer

För att göra det ofattbara fattbart används ofta metaforer. Särskilt påtaglig blir metaforernas betydelse i sammanhang där ämnena är starkt personliga, känsliga och tabubelagda. Forskningsprojektet Metaforer i palliativ cancervård är ett samarbete mellan forskare inom språkvetenskap och vårdvetenskap, finansierat av Familjen Kamprads stiftelse.

 

Var hamnar våra politiska partier på den libertära-auktoritära skalan?

Den klassiska vänster-höger-skalan inom politiken har fått konkurrens. Magnus Hagevi har undersökt hur svenska väljare placerar in sig när det gäller s k libertära-auktoritära värderingar. Resultatet blev en ny politisk karta, som kan få stora konsekvenser i framtiden för blockpolitik och enskilda partier.

   

Appar förbättrar läs- och skrivförmågan hos dyslektiker

Läs- och skriv-appar fungerar lika bra som traditionell träning för barn med mycket svår dyslexi. Det visar Idor Svensson, professor i psykologi, i sin forskning.

 

Svårt att placera ordet "inte" på rätt plats

I svenska byter ordet "inte" plats, beroende på om det ingår i en huvudsats eller bisats. Detta kan vara klurigt att lära sig för dem som studerar svenska som andraspråk. Eller är det svårt även för dem som har svenska som förstaspråk? Gisela Håkanssson, seniorprofessor i svenska, berättar mer.

 

Britternas kolonialgränser skapar än idag konflikter i Indien

Många konflikter i Asien har sitt ursprung i de brittiska kolonisatörernas knepiga gränser på 1800-talet. De drog gränser som sällan stämde överens med verkligheten, miljön och befolkningen. Och de kom att få stora konsekvenser än idag. Gunnel Cederlöf är professor i historia och forskar om indisk kolonialhistoria.

   

Rädsla för att bli anmäld gör lärare överdrivet försiktiga

Bevis, vittnen och inställda laborationer. Inga lärare i omklädningsrummet och inga kramar i klassrummet. Per Lindqvist, professor i pedagogik, har undersökt hur ett ökat riskmedvetande bland lärare tar sig i uttryck i skolan.

   

Dålig sömn kan vara tecken på att du är utbränd

Vaknar du utan att känna dig utsövd? Det kan betyda att du är på väg att bli utbränd. Mirjam Ekstedt har undersökt sömnkvaliteten hos personer som befann sig i riskzonen för utbrändhet, och jämfört med personer utan besvär. Och hon såg tydliga skillnader i sömnmönstret.

   

När får man gå av scenen? Lärarnas ständiga framträdande tär på krafterna

Många lärare upplever att de aldrig får tillfälle att ta rast, eller koppla bort lärarrollen för en stund. De upplever att de ständigt framträder och måste hela tiden vara beredda på att möta elever och föräldrar. Detta leder till att kreativitet och utveckling hämmas i skolan, menar Ulla-Karin Nordänger, professor i pedagogik.

   

Kvantpartiklar håller mystisk kontakt – trots stora avstånd

Har kvantpartiklar telepatiska förmågor? Nja, kanske inte. Men ny forskning inom kvantfysik visar att man kan sära på två kvantpartiklar, föra dem långt bort ifrån varandra, och de har fortfarande kontakt. När man gör något med den ena partikeln, händer exakt samma sak med den andra.

 

Lena Andersson promoveras till hedersdoktor

Författaren Lena Andersson promoverades 2016 till ny hedersdoktor vid Linnéuniversitetet.  Det var en stor överraskning, menar Lena, och inget hon hade väntat sig. Lena har gett ut en rad böcker och artiklar. Romanen "Egenmäktigt förfarande" fick Augustpriset 2013.

 

Vad händer i gränslandet mellan medier?

Hur förändras innehållet i en bok när man gör film av den? Och vad händer när ett muntligt vittnesmål skrivs ner? Att överföra ett innehåll från ett medium till ett annat innebär alltid någon typ av förändring. Detta kallas transmediations, eller transmediering, och är något vi möter varje dag. 

 

Groddning – ett smart sätt att få i sig vitaminet folat

Får du i dig tillräckligt av vitaminet folat (folsyra)? Förmodligen inte, eftersom de flesta har brist på det. En enkel lösning på det är att börja grodda dina bönor, linser och frön. Då ökar nämligen folathalten med 3-4 gånger. Cornelia Witthöft, professor i livsmedelsvetenskap, berättar mer.