Videokamera

Filmer om forskning

En film säger mer än tusen ord. Här möter du några av våra forskare berätta om intressanta saker i sin forskning.

Du hittar alla våra filmer om forskning på vår videoportal Lnuplay.

Unga på låsta institutioner - placerad utan(för) sammanhang

Bakgrunden till filmen är en studie där unga som placerats på särskilt ungdomshem följts över närmare 10 år. Forskarna som intervjuat och analyserat deras berättelser vill genom filmen ge ett underlag för samtal om placerade ungas relationer och bidra till bredare förståelse av vilka konsekvenser placeringar kan få för barn och unga. Film: 19 min.

Bakom pengarna – vägar in i och ut ur ekonomiska svårigheter

Lisbeth Sandvall är lektor i socialt arbete och forskar om skuldproblematik och skuldsanering. Här belyser hon hur det är att befinna sig i skuggan av ekonomiska svårigheter. Film: 5 min.

16 år sedan stormen Gudrun

För de som drabbades av stormen Gudrun 2005 är den långt ifrån glömd och har etsat sig in i minnet. Händelsen påverkar ännu idag beslut i skogsbruket. Film: 23 min.

Performance Lecture: Parasiten som manipulerar sitt värddjur att bli självmordsbenägen

I denna föreläsning berättar Andreas Svensson den osannolika historien om Schistocephalus solidus, parasiten som manipulerar sitt värddjur Storspiggen att bli en självmordskandidat. Allt för att parasiten själv ska kunna leva vidare. Med Andreas Svensson, docent i evolutionär ekologi. Film: 58 min.

Performance Lecture: Bilden av Sverige i högerextrema amerikanska nätforum

Emma Ricknell forskar om online communities med fokus på den Sverigebild som målas upp av högerextrema i amerikanska nätforum. Film: 49 min.

Science Outreach

Under en förmiddag träffade 40 forskare från Linnéuniversitetet 1000 elever runt om i Kronobergs län. Syftet var att öka intresset för naturvetenskap, teknik och matematik bland unga. Reportage om evenemanget "Science Outreach". Film: 2 min.

Alger och musslor renar vatten och luft

Forskningsprojektet Algoland har hittat ett sätt att rena luft och vatten. Tillsammans med industrin undersöker forskarna hur mikroalger och musslor hjälper till att minska övergödning och växthusgaser på ett naturligt sätt. Film: 8 min.

Svårt att placera ordet "inte" på rätt plats

De svenska språkreglerna säger att ordet "inte" byter plats, beroende på om det ingår i en huvudsats eller bisats. Detta kan vara klurigt att lära sig för dem som studerar svenska som andraspråk. Eller är det svårt även för dem som har svenska som förstaspråk? Film: 3 min.