Videokamera

Filmer om forskning

Här berättar våra forskare om intressanta saker i sin forskning. Du hittar alla våra forskningsfilmer på Lnuplay.

Performance Lecture med Andreas Svensson

Andreas Svensson är docent i evolutionär ekologi. Här berättar han den osannolika historien om Schistocephalus solidus, parasiten som manipulerar sitt värddjur Storspiggen att bli en självmordskandidat. Allt för att parasiten själv ska kunna leva vidare. Performance Lecture är en fusion mellan en föreställning och en föreläsning i samarbete med Regionteatern Blekinge/Kronoberg. Det är ett nytt sätt att utforska och kommunicera vetenskap med hjälp av scenkonstens form.

Performance Lecture med Emma Ricknell

Emma Ricknell är doktorand i statsvetenskap och forskar om online communities med fokus på den Sverigebild som målas upp av högerextrema i amerikanska nätforum. Performance Lecture är en fusion mellan en föreställning och en föreläsning i samarbete med Regionteatern Blekinge/Kronoberg. Det är ett nytt sätt att utforska och kommunicera vetenskap med hjälp av scenkonstens form.

Italo vill förbättra användningen av digital teknik i skolan

Italo Masiello är professor i pedagogik. I sin forskning jobbar han med att försöka minska glappet mellan teknik och pedagogik i skolan, t ex genom att hjälpa lärare att blir bättre på att använda teknik och teknikföretag att göra bättre appar.

 

Science Outreach

Under en förmiddag träffade 40 forskare från Linnéuniversitetet 1000 elever runt om i Kronobergs län. Syftet var att öka intresset för naturvetenskap, teknik och matematik bland unga. Evenemanget arrangerades av projektet Mot nya höjder.

 

Alger och musslor renar vatten och luft

Forskningsprojektet Algoland har hittat ett sätt att rena luft och vatten. Tillsammans med industrin undersöker forskarna hur mikroalger och musslor hjälper till att minska övergödning och växthusgaser på ett naturligt sätt.

 

Hur vi talar om cancer

För att göra det ofattbara fattbart används ofta metaforer. Särskilt påtaglig blir metaforernas betydelse i sammanhang med starkt personliga, känsliga och tabubelagda ämnen. Forskningsprojektet Metaforer i palliativ cancervård är ett samarbete mellan forskare inom språkvetenskap och vårdvetenskap, finansierat av Familjen Kamprads stiftelse.

 

Var hamnar våra politiska partier på den libertära-auktoritära skalan?

Den klassiska vänster-höger-skalan inom politiken har fått konkurrens. Magnus Hagevi har undersökt hur svenska väljare placerar in sig när det gäller s k libertära-auktoritära värderingar. Resultatet blev en ny politisk karta, som kan få stora konsekvenser i framtiden för blockpolitik och enskilda partier.

   

Appar förbättrar läs- och skrivförmågan hos dyslektiker

Läs- och skriv-appar fungerar lika bra som traditionell träning för barn med mycket svår dyslexi. Det visar Idor Svensson, professor i psykologi, i sin forskning.

 

Svårt att placera ordet "inte" på rätt plats

I svenska byter ordet "inte" plats, beroende på om det ingår i en huvudsats eller bisats. Detta kan vara klurigt att lära sig för dem som studerar svenska som andraspråk. Eller är det svårt även för dem som har svenska som förstaspråk?

 

Inga kramar i klassrummet

Bevis, vittnen och inställda laborationer. Inga lärare i omklädningsrummet och inga kramar i klassrummet. Per Lindqvist, professor i pedagogik, har undersökt hur ett ökat riskmedvetande bland lärare tar sig i uttryck i skolan.

   

Lena Andersson promoveras till hedersdoktor

Författaren Lena Andersson promoverades 2016 till ny hedersdoktor vid Linnéuniversitetet.  Det var en stor överraskning, menar Lena, och inget hon hade väntat sig. Lena har gett ut en rad böcker och artiklar. Romanen "Egenmäktigt förfarande" fick Augustpriset 2013.