AI och maskininlärning för optimering och operationsanalys

Under detta forskningstema utvecklar vi både matematisk teori och tillämpningar för artificiell intelligens och maskininlärning inom områden som optimering och operationsanalys. Detta inkluderar optimering gällande planering, drift, tillförlitlighet och underhåll för hållbara energi-, produktions- och transportsystem. Forskningstemat har en nära koppling till civilingenjörsprogrammet i teknisk matematik.

Vår forskning

Artificiell intelligens (AI) och maskininlärning ligger idag till grund för omfattande utveckling inom teknik och vetenskap. Det kan handla om områden som robotik, bildigenkänning, röststyrning, självkörande bilar, automation, operationsanalys, optimal reglering och e-hälsa, för att nämna några.

Ett fokusområde inom forskningstemat AI och maskininlärning för optimering och operationsanalys är förstärkningsinlärning (reinforcement learning) och dess tillämpningar inom optimering och operationsanalys för hållbara energi-, produktions- och transportsystem.

Området operationsanalys handlar om matematisk modellering för optimering i tillverkningsindustri och offentlig sektor, transport- och produktionsflöden, lagerhållning, tillförlitlighetsanalys, optimal styrteori och beslutsteori.

För närvarande driver vi följande projekt:

Forskningstemat är del i forskningsöverbyggnaden för programmet Civilingenjör i teknisk matematik.

Forskare under temat